Selected Aspects of the Residential Property Market in the Context of Creating a City Image (an Example from Rzeszów)


Abstract

The main goal of the article is to evaluate the city’s real estate sub-product and identify the impact of perception of this urban sphere on the overall image of Rzeszów city among students. A thesis was accepted by the authors that the attractive image of Rzeszów determines the development of the residential real estate market, attracting especially young, educated people to the city. On the basis of a literature analysis of the subject, information obtained from secondary sources on the topic of Rzeszów, as well as surveys carried out in 2018 among students (n = 325), the thesis was confirmed. Thanks to the fast, modern development of the city and consistently implemented marketing activities, Rzeszów is perceived as an innovative city that is friendly to residents, investors and students. This contributes to the inflow of new, usually young, educated residents and investors, which in turn translates into high dynamics in the residential real estate market. Questionnaire surveys carried out among students have shown that they highly appreciate the current image of Rzeszów and, most after graduation, plan to stay in the city which in their opinion is an attractive place for everyday life.

Keywords

city image; megaproduct; sub-products; housing market

Aktualizacja strategii marki i programu promocji miasta Rzeszowa na lata 2014–2020. 2014. Miasto Rzeszów, s. 16. Retrieved from www.rzeszow.pl/file/23801/AktualizacjaStrategiiMarkiRzeszowa.

Angelidou, M. (2017). The Role of Smart City Characteristics in the Plans of Fifteen Cities. Journal of Urban Technology, 24(4), 3-28.

Anholt, S. (2005). Nation Brand as Context and Reputation, Place Branding, 3, 226.

Bartłomiejski, R. (2015). Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, p. 59.

Bezpieczne i otwarte miasta. (2017). Warszawa: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, s. 14. Retrieved from http://www.blekitna.tv/rzeszow-najbezpieczniejszym-miastem-w-polsce/.

Borkowska, M., & Domańska, J. (2016). Współczesny rynek nieruchomości jako obszar dociekań naukowych w świetle literatury. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 270, 26.

Ceny mieszkań w Rzeszowie mocno w górę. Czy da się tam jeszcze kupić tani lokal? 2018. Business Insider. Finanse. Retrieved from https://businessinsider.com.pl/finanse/rynek-mieszkaniowy-w-rzeszowie-ceny-mieszkan/pk7sycm.

Glińska, E. (2016). Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele. Warszawa: Wolters Kluwer, p. 305.

Glińska, E., Florek, M., & Kowalewska, A. (2009). Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer, p. 36.

Kolotouchkina, O., & Seisdedos, G. (2018). Place branding strategies in the context of new smart cities: Songdo IBD, Masdar and Skolkovo. Place Branding and Public Diplomacy, 14(2), 115-124.

Konecnik Ruzzier, M., & De Chernatony, M. (2013). Developing abdapplying a place Brand identity model: The case of Slovenia. Journalof Business Research, 66(1), 45-52.

Kotler, P, & Barich, H. (1991). Framework for Marketing Image Management. Sloan Marketing Review, 32(2), 94-101.

Kuźniar, W., & Kawa, M. (2018). Komunikacja marketingowa w jednostkach terytorialnych – od jednokierunkowego oddziaływania do interaktywnego dialogu. Handel Wewnętrzny, t. II, 4(375), 49-59.

Łuczak, A. (2001). Wizerunek miasta. Samorząd Terytorialny, 1-2, 89-90.

Markowski, T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: PWN.

Miasto Rzeszów. Biuletyn Informacji Publicznej. Retrieved from http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/plany-i-programy/940,strategia-rozwoju-miasta-rzeszowa.html

Riel. C., & Balmer. J. (1997). Corporate identity: the concept, its measurement and management. European Journal of Marketing, 31(5/6), 340.

Rynek mieszkań w Rzeszowie w 2018. Kupować teraz czy czekać? (2018). Home Scanner. Retrieved from https://www.homescanner.pl/wiedza/rynek-mieszkan-w-rzeszowie-w-2018-kupowac-teraz-czy-czekac.

Rzeszów po raz trzeci nagrodzony statuetką Smart City. (2018). Miasto Rzeszów. Rankingi. Retrieved from http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/rankingi/2018-r/rzeszow-po-raz-trzeci-nagrodzony-statuetka-smart-city.

Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w 2017 r. (2018). In J. Łaszek, & J. Jakubik (Eds.). Warszawa: Narodowy Bank Polski.

Szromnik, A. (2015). Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia. Kraków-Legionowo: Wyd. Edu-Libri.
Download

Published : 2020-03-31


Kuźniar, W., & Cyran, K. (2020). Selected Aspects of the Residential Property Market in the Context of Creating a City Image (an Example from Rzeszów). Olsztyn Economic Journal, 15(1), 39-52. https://doi.org/10.31648/oej.5397

Wiesława Kuźniar  wkuzniar@ur.edu.pl
Institute of Economics and Finance, University of Rzeszow  Poland
https://orcid.org/0000-0001-8562-3511
Kazimierz Cyran 
Institute of Economics and Finance, University of Rzeszow  Poland
https://orcid.org/0000-0002-8075-9804
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND