Challenges in Economic Education in Poland

Marcin Janusz

Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-4652-6898

Marcin Bogdański

Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-1396-5018

Wiesława Lizińska

Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6957-2846

Mariola Grzybowska-Brzezińska

Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6571-1140


Abstract

This article presents the results of research on the knowledge and awareness of young adults related to making the first autonomous financial decisions, both in the short and long term. The survey was carried out during the project financed by the National Bank of Poland (NBP) for activities related to economic education. The project was carried out for 6 months (October 2021 – March 2022), and the surveyed sample included 458 young adults who were beneficiaries of the project and lived in the Warmia-Masuria Province in Poland. The aim of the article was to verify the knowledge and skills acquired during the project implementation based on the “after” self-assessment questionnaire together with a retrospective “before” assessment, being the basic tool for project evaluation. The results indicate the advisability of undertaking actions in the field of economic education in the face of the still unsatisfactory economic awareness observed especially among young people.


Keywords:

economic education, educational project, young adults, personal finance


Balcerak, A. (2001). Gry symulacyjne serio – w poszukiwaniu typu idealnego. In E. Malinowska, & W. Misiąg (Eds.). Symulacja systemów gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.   Google Scholar

Borzym, H. (2021). Informacja o cenach mieszkań w Olsztynie. IV kwartał 2020 r. Olsztyn: Wyd. Narodowy Bank Polski O/O Olsztyn.   Google Scholar

Brzezicka, J., & Wiśniewski, R. (2014). Homo oeconomicus and behavioral economics. Contemporary Economics, 8(4), 353-364. https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.150.
Crossref   Google Scholar

Cesarski, M. (2013). Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918–2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.   Google Scholar

Cesarski, M. (2017). Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014. Światowy kryzys. Niewiadome i szanse zamieszkiwania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.   Google Scholar

Cichowicz, E. (2016). Działania banków komercyjnych w zakresie edukacji ekonomicznej jako metoda walki z wykluczeniem finansowym. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(9), 115-135. http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2016.9.7.
Crossref   Google Scholar

Housing Statistics. (2019). Eurostat. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/ (01.02.2022).   Google Scholar

Janusz, M. (2017). Sytuacja mieszkaniowa w województwie warmińsko-mazurskim jako determinanta migracji. In J. Hrynkiewicz, & A. Potrykowska (Eds.). Sytuacja demograficzna Warmii i Mazur jako wyzwanie dla polityki gospodarczej i społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Rządowej Rady Ludnościowej, p. 140-159.   Google Scholar

Janusz, M. (2021). Sytuacja mieszkaniowa młodych małżeństw we wschodnich województwach Polski. Wyd. Economic Publishing Platform. https://doi.org/10.24136/eep.mon.2021.3.
Crossref   Google Scholar

Kowalewska, A. (2015) Ewaluacja projektu: Praktyczne wskazówki, przykłady pytań kwestionariuszowych i narzędzi badawczych. Warszawa: Departament Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego.   Google Scholar

Kowzan, P. (2013). Krytyczna czy bankowa? Edukacja ekonomiczna na uniwersytecie i poza nim. Praktyka Teoretyczna, 7(1), 195-217. https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.12.
Crossref   Google Scholar

Lejman-Gąska, A., & Ogórek, M. (2019). Świadomość finansowa młodych dorosłych w Polsce jako wrażliwej grupy demograficznej. Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych, 3(33), 11-32. https://doi.org/10.32078/JOIN.33.02.   Google Scholar

Local Data Bank (2022). Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (1.02.2022).   Google Scholar

Maison, D., & Furman, A. (2017). Style wydawania pieniędzy przez młodych dorosłych Polaków. In: W. Dymarczyk, & Ł. Pyfl (Eds.). Wykorzystanie metod jakościowych w badaniach zachowań i zjawisk ekonomicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Crossref   Google Scholar

Maison, D., Furman, A., Sekścińska, K., Trzcińska, A., & Poraj-Weder, M. (2018). Edukacja i socjalizacja ekonomiczna dzieci – rodzice jako źródło wiedzy, wzorców zachowań, wartości i emocji wobec finansów. Marketing i Rynek, 5, 15-27.   Google Scholar

Mundy, S. (2011). Financial capability: Why is it important and how can it be improved? Perspective report, CfBT Education Trust.   Google Scholar

Organiściak-Krzykowska, A., & Machnis-Walasek, J. (2017). Uwarunkowania powrotów z emigracji zarobkowej do województwa warmińsko-mazurskiego. In J. Hrynkiewicz, & A. Potrykowska (Eds.). Sytuacja demograficzna Warmii i Mazur jako wyzwanie dla polityki gospodarczej i społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Rządowej Rady Ludnościowej, p. 174-198.   Google Scholar

Potocki, T., & Opolski, K. (2016). Metody podnoszenia świadomości finansowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Studia Prawno-Ekonomiczne, 98, 255-274.   Google Scholar

Świecka, B. (2018). Kompetencje finansowe i edukacja finansowa. Ujęcie teoretyczne i praktyczne. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 27, 3-17.   Google Scholar

The Importance of Financial Education, Policy Brief. (2006). Paris: OECD Observer.   Google Scholar

Tkaczyk, P. (2012). Grywalizacja: jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych. Gliwice: Helion.   Google Scholar

Walaszek, Z. (1976). Uwarunkowania i konsekwencje gier symulacyjnych. In W. Morawski (Ed.). Organizacje: socjologia struktur, procesów, ról. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.   Google Scholar

Webley, P., & Nyhus, E.K. (2006). Parents’ influence on children’s future orientation and saving. Journal of Economic Psychology, 27(1), 140-164. https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.06.016.
Crossref   Google Scholar

Życie finansowe młodych Polaków. (2017). Warszawa: BIG InfoMonitor & Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych.   Google Scholar

Download


Published
2021-12-30

Cited by

Janusz, M., Bogdański, M., Lizińska, W., & Grzybowska-Brzezińska, M. (2021). Challenges in Economic Education in Poland. Olsztyn Economic Journal, 16(2), 193–204. https://doi.org/10.31648/oej.8042

Marcin Janusz 
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-4652-6898
Marcin Bogdański 
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-1396-5018
Wiesława Lizińska 
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6957-2846
Mariola Grzybowska-Brzezińska 
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6571-1140License

Copyright (c) 2021 Olsztyn Economic Journal

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND