Diversification of Fiscal and Economic Consequences of Municipal Tax Policy on the Example of Real Estate Tax

Anna Wichowska

Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0003-2862-4424

Anita Wadecka

Student of the Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstract

The aim of the article was to assess the fiscal and economic differentiation of the municipal tax policy on the example of real estate tax in Polish cities with poviat status. This is an important theoretical and practical issue. On the one hand, the application of high tax rates may contribute to an increase in the budgetary revenues of cities, and on the other hand, may discourage potential investors from operating in the city and deteriorate its economic and social condition. The research allowed to state that the use of municipal tax policy is an instrument that strongly regulates fiscal and economic processes taking place in local government. It was found that the largest real estate tax revenues were in cities with a fiscal tax policy (where the highest tax rates were applied), while cities with relatively low real estate tax rates achieved in 2018-2020 an average revenue three times lower than cities applying fiscal tax policy. Moreover, the research proved that the most developed local governments in terms of socio-economic use applied fiscal tax policy. The least developed socially and economically was the group of cities with a liberal tax policy, and therefore applying relatively low tax rates.


Keywords:

real estate tax, fiscal policy, municipal budget, own revenue, social and economic development


Czempas, J. (2016). Podatek od nieruchomości – ważne źródło dochodów gmin. Świat Nieruchomości, 2(68), 52-61.   Google Scholar

European Charter of Local Self-Government. (1985). Strasburg: European Treaty Series No. 122.   Google Scholar

Felis, P. (2015). Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.   Google Scholar

Felis, P. (2018). Polityka podatkowa władz gminnych w Polsce – wyzwania dla teorii i praktyki samorządowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.   Google Scholar

Felis, P., & Rosłaniec, H. (2017). Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej gmin w Polsce w zakresie podatku od środków transportowych. Studia Regionalne i Lokalne, 2(68), 88-118. https://doi.org/10.7366/150949956805.   Google Scholar

Filipiak, B.Z. (2015). Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 221-230. https://doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-19.
Crossref   Google Scholar

Gornowicz, M., & Wichowska, A. (2017). Struktura demograficzna a dochody gmin województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2010–2014. Społeczeństwo i Ekonomia, 1(7), 61-72. https://doi.org/10.15611/sie.2017.1.05.
Crossref   Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.   Google Scholar

Kornberger-Sokołowska, E. (2016). Rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu i poborze podatków stanowiących ich dochody. In H. Dzwonkowski, & J. Kulicki (Eds.). Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.   Google Scholar

Korolewska, M. (2014). Polityka podatkowa gmin i miast na prawach powiatu w zakresie podatku od nieruchomości a wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Studia BAS, 1(37), 85-108.   Google Scholar

Marks-Bielska, R., Lizińska, W., & Wojarska, M. (2017). Raport z wykonania projektu badawczego. Sprawność instytucjonalna vs. lokalny rozwój gospodarczy – czynniki kształtujące i interakcje. Retrieved from https://www.uwm.edu.pl/konferencjakpgir/pliki/raport_z_projektu.pdf (11.11.2021).   Google Scholar

Merło, P., & Bogdański, M. (2017). Regional Economy Competitiveness as a Determinant of the Human Capital Level of Exemplified by the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Olsztyn Economic Journal, 12(4), 401-413. https://doi.org/10.31648/oej.2840.
Crossref   Google Scholar

Miłek, D., & Paluch, P. (2016). Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 48, 4. https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.4.7.
Crossref   Google Scholar

Nazarczuk, J.M., & Marks-Bielska, R. (2013). Wzrost i rozwój gospodarczy. In R. Kisiel, & R. Marks-Bielska (Eds.). Polityka gospodarcza – zagadnienia wybrane. Włocławek: Wydawnictwo EXPOL.   Google Scholar

Podstawka, M., & Rudowicz, E. (2010). Wykorzystanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu polityki fiskalnej gmin. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 4, 79-87.   Google Scholar

Sokołowska, D., & Filipowicz-Chomko, M. (2015). Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów   Google Scholar

województwa podlaskiego z zastosowaniem metod TOPSIS oraz Hellwiga. Optimum. Studia Ekonomiczne, 6, 78. https://doi.org/10.15290/ose.2015.06.78.13.
Crossref   Google Scholar

SP-1 bazy danych i opracowania (2022). Podatki.gov.pl. Podatki i opłaty lokalne. Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa. Retrieved from https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/ewidencja-i-sprawozdawczosc-podatkowa/sp-1-bazy-danych-i-opracowania/ (21.12.2021).   Google Scholar

Stanowicka, A. (2021). The role of universities in urban development on the example of Polish cities. Entrepreneurship and Sustainability, 9(1), 680-691. https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.1(42).
Crossref   Google Scholar

Statistic Poland – Local Data Bank. Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (12.04.2022).   Google Scholar

Swaniewicz, P. (1996). Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych. Instytut badań nad gospodarką rynkową. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.   Google Scholar

Swianiewicz, P., & Łukomska, J. (2015). Local Tax Policies in the Limited Autonomy of Revenue Collection System in Poland. In J. Kim, J. Lotz, & N.J. Mau (Eds). Interaction between Local Expenditure Responsibilities and Local Tax Policy. Copenhagen, p. 255-280.   Google Scholar

Śmiechowicz, J. (2016). Stabilność dochodowa gmin w kontekście ich władztwa podatkowego i fakultatywności opłat lokalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 294, 173-184.   Google Scholar

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170.   Google Scholar

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. z 2020 r., poz. 920.   Google Scholar

Wichowska, A. (2021). The degree of fiscal decentralization in European Union countries in different stages of the economic cycle. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 9(2), 198-208. https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.2(13).
Crossref   Google Scholar

Wichowska, A., & Wierzejski, T. (2019). Revenue Autonomy and Entrepreneurship in the Municipalities of the Warmian-Masusian Voivodeship. Olsztyn Economic Journal, 14(1), 75-86. https://doi.org/10.31648/oej.3647.
Crossref   Google Scholar

Wierzbicka, W., Nierobisz, A., & Sobiecki, M. (2021). Stability of Tax Revenue in Poland’s National Budget in 2004-2020. Olsztyn Economic Journal, 16(1), 87-100. https://doi.org/10.31648/oej.7313.
Crossref   Google Scholar

Download


Published
2021-12-30

Cited by

Wichowska, A., & Wadecka, A. (2021). Diversification of Fiscal and Economic Consequences of Municipal Tax Policy on the Example of Real Estate Tax. Olsztyn Economic Journal, 16(2), 219–235. https://doi.org/10.31648/oej.8044

Anna Wichowska 
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0003-2862-4424
Anita Wadecka 
Student of the Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

Copyright (c) 2021 Olsztyn Economic Journal

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND