Use of (Selected) E-Business Models in the Agribusiness Sector to Shorten the Food Supply Chains

Emilia Bojkowska

Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-8584-5026

Dariusz Ambroziński

Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-1316-8406


Abstract

The aim of this paper was to identify and evaluate the potential of using e-business models to shorten short supply chains in food trade made by farmers. The research was based on a diagnostic survey. The interviews were conducted with a previously elaborated questionnaire. 104 food producers from the Province of Warmia and Mazury (województwo warmińsko-mazurskie) took part in the study. E-business models make it possible to shorten food supply chains. Farmers who sell their produce through e-commerce can eliminate intermediaries from the supply chain or at least limit their number, using such e-commerce platforms as polskiebazarek.pl, olx.pl, allegro.pl. The research results indicate that the most popular e-business model among food producers was the market creator model.  


Keywords:

e-business models, short food supply chains


Afuah, A., & Tucci, C.L. (2003). Biznes internetowy strategie i modele. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.   Google Scholar

Allegro. (2021). https://allegro.pl/ (09.02.2022).   Google Scholar

Amazon. (2021). https://www.amazon.com/ (09.02.2022).   Google Scholar

Chwast, A. (2021). Sprzedaż bezpośrednia produktów roślinnych z gospodarstwa rolnego. Retrieved from https://modr.pl/marketing-produktow-rolnych/strona/sprzedaz-bezposrednia-produktowroslinnych-z-gospodarstwa-rolnego (14.12.2021).   Google Scholar

Cudze chwalicie, swoje poznajcie – zapraszamy na polskiebazarek.pl. (2020). Polski e-bazarek. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Retrieved from https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cudzechwalicie-swoje-poznajcie--zapraszamy-na-polskiebazarekpl (23.01.2022).   Google Scholar

Deverre, C., & Lamine, C. (2010). Les systèmes agrialimentaires alternatifs. Une revue de travaux anglophones en sciences sociales. Ekonomie Rurale, 317, 57-73. https://doi.org/10.4000/economierurale.2676.
Crossref   Google Scholar

EIP-AGRI. (2021). Retrieved from https://www.eip-agri.eu/ (11.12.2021).   Google Scholar

IV nabór wniosków 2021. (2021). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Retrieved from https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-16-wspolpraca-tworzenie-krotkich-lancuchowdostaw---nabor-od-29-marca-do-31-maja-2021-r (16.11.2021).   Google Scholar

Kapała, A. (2015). Prawne uwarunkowania wsparcia krótkich łańcuchów dostaw żywności w PROW 2014-2020. Studia Iuridica Agraria, 13, 151-164. https://doi.org/10.15290/sia.2015.13.09.
Crossref   Google Scholar

Komunikat z badań nr 95/2019. (2019). Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.   Google Scholar

Leszczewska, K. (2013). Model biznesu jako koncepcja prowadzenia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV(12), 65-75.   Google Scholar

Magretta, J. (2002). Why business models matter. Harvard Business Review, May.   Google Scholar

Nojszewski, D. (2006). Przegląd modeli e-biznesowych (cz. 1). E-mentor, 5(17).   Google Scholar

OLX. (2022). Retrieved from https://www.olx.pl/rolnictwo/ (23.01.2022).   Google Scholar

Parker, G. (2005). Sustainable food? Teikei, co-operatives and food citizenship in Japan and the UK. Working Papers in Real Estate & Planning 11/05, Centre of Planning Studies, Department of Real Estate and Planning. The University of Reading, UK.   Google Scholar

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020). (2014). Skrócona wersja programu. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   Google Scholar

Raszeja-Ossowska, I. (2017). Cykle dostaw i systemy jakości w rolnictwie. Retrieved from http://www.dotacje.pl/dla-rolnikow/cykle-dostaw-i-systemy-jakosci-w-rolnictwie/ (11.12.2021).   Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2017 r., poz. 25.   Google Scholar

Ryszko, A. (2014). Modele biznesowe w działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw. In J. Kaźmierczak& J. Bartnicka. Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
Crossref   Google Scholar

SIR. (2021). Retrieved from https://sir.cdr.gov.pl/ (10.10.2021).   Google Scholar

Sitko-Lutek, A., & Skurzyńska-Sikora, U. (2016). Modele biznesu organizacji nowego paradygmatu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 99.   Google Scholar

Sprzedajemy.pl. Wszystko kupisz, wszystko sprzedasz. (2021). Retrieved from https://sprzedajemy.pl.   Google Scholar

Szulc, R., & Kobylański, A. (2014). E-biznes. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.   Google Scholar

Szymańska, E.J., & Lukoszová X. (2019). Krótkie łańcuchy dostaw produktów żywnościowych. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 4(1), 91-101. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.1.8.
Crossref   Google Scholar

Timmers, P. (1998). Business models for electronic commerce. Electronic Markets, 8(2), 3-8.
Crossref   Google Scholar

Tutaj, J. (2019). Digitalizacja usług w modelu biznesowym przedsiębiorstwa uzdrowiskowego na przykładzie programu Kuracjusz. Przedsiębiorczość-Edukacja, 15(2), 171-183. https://doi.org/10.24917/20833296.152.12.
Crossref   Google Scholar

Weill, P., & Vitale, M.R. (2001). Place to Space – Migrating to e-Business Models. Harvard Business School Publishing Corporation.   Google Scholar

Wierzbiński, M. (2015). Model biznesowy a strategia i zarządzanie strategiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398, 481-499. https://doi.org/10.15611/pn.2015.398.46.
Crossref   Google Scholar

Download


Published
2021-12-30

Cited by

Bojkowska, E. ., & Ambroziński, D. . (2021). Use of (Selected) E-Business Models in the Agribusiness Sector to Shorten the Food Supply Chains. Olsztyn Economic Journal, 16(2), 307–318. https://doi.org/10.31648/oej.8216

Emilia Bojkowska 
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-8584-5026
Dariusz Ambroziński 
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-1316-8406License

Copyright (c) 2021 Olsztyn Economic Journal

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND