The Birch Tree Motif in the Works of Juliusz Słowacki

Bożena Adamkowicz-Iglińska

University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-9780-9679


Abstract

This article is devoted to the motif of birch trees in the works of Juliusz Słowacki. It presents the importance of trees in the poet’s writing. It draws attention to the relationship between the birch and the image of the grave, death and crying. It shows the musical qualities of birch trees. In Słowacki’s works they are metamorphosing into “God’s harps.” Another important issue considered is speaking nature. Birds, associated with the birch, are viewed as an important element of the landscape. The poet’s writing is dominated by the motif of nightingales singing on birch trees. The birch is linked primarily to the space of the cemetery and that of the forest.


Keywords:

Juliusz Słowacki, Ukraine, birch, trees, grave, tears


Źródła   Google Scholar

Korespondencja Juliusza Słowackiego (1963), oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, t. 2, Wrocław – Warszawa – Kraków.   Google Scholar

Mickiewicz Adam (1995), Dzieła, kom. red. Zbigniew Jerzy Nowak [i in.], t. 4: Pan Tadeusz, oprac. Zbigniew Jerzy Nowak, Warszawa.   Google Scholar

Słowacki Juliusz (1953), Dzieła wszystkie, red. Juliusz Kleiner, t. 4, Wrocław.   Google Scholar

Słowacki Juliusz (1954), Dzieła wszystkie, red. Juliusz Kleiner, t. 14, Wrocław.   Google Scholar

Słowacki Juliusz (1955), Dzieła wszystkie, red. Juliusz Kleiner, t. 6, Wrocław.   Google Scholar

Słowacki Juliusz (1957), Dzieła wszystkie, red. Juliusz Kleiner, t. 11, Wrocław.   Google Scholar

Słowacki Juliusz (1958), Dzieła wszystkie, red. Juliusz Kleiner, t. 8, Wrocław.   Google Scholar

Słowacki Juliusz (1961), Dzieła wszystkie, red. Juliusz Kleiner przy współudz. Władysława Floryana, t. 12, cz. 2, Wrocław.   Google Scholar

Słowacki Juliusz (1972), Dzieła wszystkie, red. Juliusz Kleiner i Władysław Floryan, t. 16, Wrocław. Opracowania   Google Scholar

Bystroń Jan Stanisław (1960), Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, t. 2, Warszawa.   Google Scholar

Grzęda Ewa (1997), Dendrologia Juliusza Słowackiego, w: Literacka symbolika roślin, red. Anna Martuszewska, Gdańsk: 115–124.   Google Scholar

Grzęda Ewa (2000), Funkcja i estetyka motywów drzewa i lasu w twórczości Juliusza Słowackiego, Wrocław.   Google Scholar

Kowalski Piotr (2007), Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa.   Google Scholar

Leon-Dufour Xavier (1990), Słownik teologii biblijnej, tłum. i oprac. Kazimierz Romaniuk, Poznań.   Google Scholar

Libelt Karol (1854), Estetyka, czyli umnictwo piękne, t. 2, cz. 1: Piękno natury, Petersburg – Mohilew.   Google Scholar

Libera Leszek (2002), Alpejski cmentarz Słowackiego – „W sztambuchu Marii Wodzińskiej”,   Google Scholar

w: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja, red. Michał Kuziak, Słupsk: s. 35–51.   Google Scholar

Marczewska Marzena (2002), Drzewa w języku i kulturze, Kielce.   Google Scholar

Pawlikowski Jan Gwalbert (2008), Mistyka Słowackiego, red. Maria Cieśla-Korytowska, Kraków.   Google Scholar

Skwarczyńska Stefania (1925), Ewolucja obrazów u Słowackiego, Lwów – Warszawa – Kraków.   Google Scholar

Sokołowski Mikołaj (2004), Król Duch Juliusza Słowackiego a epopeja słowiańska, Warszawa.   Google Scholar

Szcześniak Krystyna (2013), Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny, Gdańsk.   Google Scholar

Szymanderska Hanna (2003), Polskie tradycje świąteczne, Warszawa.   Google Scholar

Tresidder Jack (2005), Słownik symboli. Ilustrowany przewodnik po tradycyjnych wyrażeniach   Google Scholar

obrazowych, znakach ikonicznych i emblematach, tłum. Bożenna Stokłosa, Warszawa.   Google Scholar

Tuczyński Jan (1981), Motywy indyjskie w literaturze polskiej, Warszawa.   Google Scholar

Zarzycki Kazimierz (2009), Drzewa, krzewy i kwiaty w poezji Juliusza Słowackiego, Kraków.   Google Scholar

Ziółkowska Maria (1988), Gawędy o drzewach, Warszawa.   Google Scholar


Published
2020-12-01

Cited by

Adamkowicz-Iglińska, B. (2020). The Birch Tree Motif in the Works of Juliusz Słowacki. Prace Literaturoznawcze, (8), 33–44. https://doi.org/10.31648/10.31648/pl.5013

Bożena Adamkowicz-Iglińska 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-9780-9679