Published: 2023-08-051

Wiesław Kazanecki, "Poezje zebrane", t. I-II, red. nauk. Jarosław Ławski, Michał Siedlecki, współpr. red. Jolanta Gadek, Łukasz Zabielski, Wydawnictwo Prymat: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Białystok 2021, ss. 736

Wiktor Gardocki
Prace Literaturoznawcze
Section: Reviews
https://doi.org/10.31648/pl.9096

Download files

Citation rules

Gardocki, W. (2023). Wiesław Kazanecki, "Poezje zebrane", t. I-II, red. nauk. Jarosław Ławski, Michał Siedlecki, współpr. red. Jolanta Gadek, Łukasz Zabielski, Wydawnictwo Prymat: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Białystok 2021, ss. 736. Prace Literaturoznawcze, (11), 331–338. https://doi.org/10.31648/pl.9096

Cited by / Share


This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.