W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły naukowe poświęcone prawu międzynarodowemu praw człowieka oraz międzynarodowemu prawu humanitarnemu. Redakcja przyjmuje także recenzje i omówienia, jednak nie podlegają one procesowi recenzji. (więcej)

ISSN: 2082-1786 (Print)

licencja          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • BazHum
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Google Scholar