W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły naukowe poświęcone prawu międzynarodowemu praw człowieka oraz międzynarodowemu prawu humanitarnemu. Redakcja przyjmuje także recenzje i omówienia, jednak nie podlegają one procesowi recenzji. (więcej)

  • Częstotliwość wydań : 1
  •  
  • ISSN: 2082-1786 (Print)
  •  
  • DOI: 10.31648.
  •