W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły naukowe poświęcone prawu międzynarodowemu praw człowieka oraz międzynarodowemu prawu humanitarnemu. Redakcja przyjmuje także recenzje i omówienia, jednak nie podlegają one procesowi recenzji. (więcej)


         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo
  • Częstotliwość wydań : 1
  •  
  • ISSN: 2082-1786 (Print)
  •  
  • DOI: 10.31648.
  •  
 
   • BazHum
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Google Scholar