Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny: Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
Sekretarz redakcji: vacat

Rada Programowa:
Gaetano Dammacco (Bari)
Grażyna Michałowska
Andrzej Rzepliński
Vaclav Stehlik (Ołomuniec)
Keiichi Yamanaka (Osaka)
Jerzy Zajadło