RECENZENCI1

Michał Balcerzak (Toruń)
Pavel Bureš (Ołomuniec),
Bożena Gronowska (Toruń),
Karol Karski (Warszawa),
Michał Kowalski (Kraków),
Tomáš Lalik (Bratysława),
Krzysztof Motyka (Lublin),
Zbigniew Suchecki (Rzym),
Adam Wiśniewski (Gdańsk)