Kontakt

Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego WPiA UWM w Olsztynie
Al. Warszawska 98
10-702 Olsztyn

Główna osoba do kontaktu

Maciej Lubiszewski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
89.524.64.24

Wsparcie techniczne