Rozstrzyganie spraw o udzielenie ochrony międzynarodowej obywatelom Ukrainy w świetle koncepcji alternatywy ochrony wewnętrznej w kraju pochodzenia

Paweł Dąbrowski, dr

Akademia L. Koźmińskiego


Abstrakt

The annexation of Crimea by Russian Federation and hostilities on Eastern Unkraine clearly marked Polish asylum system. Above six thousands citizens of Ukraine, whose place of origin mainly was region of Donbas and Crimea, lodged asylum applications in Poland over the years 2014-17. Most of their cases were considered as an unfounded by Polish authorities in the light of internal flight alternative (IFA) concept due to territoral scope of military hostilities in country of origin. The article is focused on accuracy of this concept to Ukrainian cases. The crucial point is so called „rationality test” of IFA which result is often not obvious, what is particularly connected with bad material situation of internal displaced people in Ukraine, among others poverty, unemployment and difficulties with finding some flat. The author analyzes the case-law of the European Court of Human Rights in similiar cases. 


Słowa kluczowe:

ochrona międzynarodowa, alternatywa ochrony wewnętrznej, osoby wewnętrznie przesiedlone


J. Chlebny (red.), W. Chrościelewski, P. Dańczak, P. Dąbrowski, R. Rogala, Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2015 r.
D. Heidrich-Hamera, Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych. Aspekty prawne i praktyka, Warszawa 2005 r.

M. Kowalski, Konflikt na Ukrainie a praktyka udzielania ochrony cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w: D. Pudzianowska (red.) Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, Warszawa 2016 r.

M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2011, LEX, 2012

M. Szczepanik, E. Tylec, Ukrainian asylum seekers in Poland and a Polish immigration paradox, Forced Migration Reviev, 51/2016

A. Szklanna, Ochrona prawna cudzoziemca w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2010 r.
Pobierz


Opublikowane
2019-04-18

Cited By /
Share

Dąbrowski, P. (2019). Rozstrzyganie spraw o udzielenie ochrony międzynarodowej obywatelom Ukrainy w świetle koncepcji alternatywy ochrony wewnętrznej w kraju pochodzenia. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 59–78. https://doi.org/10.31648/prpc.3704

Paweł Dąbrowski, dr 
Akademia L. Koźmińskiego