Inter arma silent Musae? Swoboda wypowiedzi artystycznej naruszającej porządek publiczny

Marcin Górski, dr

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0001-7658-5947


Abstrakt

Courts of different jurisdictions (including the ECtHR) tend to employ the notion of “artistic expression” intuitively. Definitional attempts are rare (see e.g. the ruling of the Canadian Supreme Court in Sharpe). One may postulate that “artistic” is the expression which is rooted in the sphere of sensitiveness of an individual appealing to the same sphere of other individuals. The consequence of such understanding of artistic expression is that it is designed to “offend, shock and disturb” (i.e. to appeal to human feelings) by its definition. A further consequence is that artistic expression should be likely to have impact on the public order. However the case-law of the ECtHR proves that it happens only when artistic expression is contaminated by political elements. Purely artistic expression seems indifferent to the public order.


Słowa kluczowe:

prawa człowieka, swoboda wypowiedzi, swoboda wypowiedzi artystycznej, porządek publiczny

Bieczyński M. M., Ars Legis czy Lege Artis? Kilka uwag na temat wolności twórczości artystycznej i jej prawnych granic (w:) D. Bychawska-Siniarska i D. Głowacka (red.), Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej, Warszawa 2014

Garlicki L., Komentarz do art. 10 EKPC [w:] L. Garlicki [red.], Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do art. 1-18, Warszawa 2010

Kamiński I. C., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Oficyna 2010 r.

Kearns P., Freedom of artistic expression, Oksford 2013

Nahmod S. H., Artistic Expression and Aesthetic Theory: The Beautiful, the Sublime and the First Amendment, 1987 Wis L Rev 221, 222

o’Neil R. M., Artistic Freedom and Academic Freedom, Law and Contemporary Problems, 1990, vol. 53, nr 3

Schabas W., The European Convention on Human Rights. A Commentary, Oksford 2015

Skrzydło J., Wolność wypowiedzi w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza porównawcza, Toruń 2013

Szuniewicz M., Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności, Warszawa 2016
Pobierz


Opublikowane
2019-04-18

Cited By /
Share

Górski, M. (2019). Inter arma silent Musae? Swoboda wypowiedzi artystycznej naruszającej porządek publiczny. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 79–80. https://doi.org/10.31648/prpc.3743

Marcin Górski, dr 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0001-7658-5947