Środki tymczasowe w stanach nadzwyczajnych. Uwagi na tle sprawy Gruzja v. Federacja Rosyjska przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości

Elżbieta Hanna Morawska, dr hab.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
https://orcid.org/0000-0001-7299-0320


Abstrakt

The article deals with some aspects of the International Court of Justice (ICJ) jurisdiction considered in recently decided dispute between Georgia and Russian Federation. The analysis essentially covers the question of provisional measures: the conditions for their indication, their legal nature and function.

The article refers to measures indicated under Article 41 of the Statute of the ICJ which allows the Court to indicate provisional measures providing interim protection to the rights of either party to a pending dispute. Having regard to the relevant case-law of the ICJ, two issues are discussed, namely the existence of prima facie jurisdiction and risk of irreparable prejudice and urgency.

In addition to the measures referred to specific measures aimed at preserving specific rights, the article draws attention to the Interim measure of general nature with the view of ensuring the non-aggravation of the dispute between the Parties.

As Russia does not recognize the compulsory jurisdiction of the ICJ, the greater part of the article are dedicated to questions regarding the jurisdictional basis for Georgia’s action before the ICJ and the issues of the procedural preconditions for the sesin of the Court in the compromissory clause, under art. 22 of the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD).

It will also comment on whether the dispute between Georgia and Russia really concerned the issues of “the interpretation or application” of CERD,  or respect for others international law principles, i.e. the legality of the use of force, sovereignty, territorial integrity and self-determination.


Słowa kluczowe:

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, środki tymczasowe, Międzynarodowa Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej

Balcerzak M., Spór gruzińsko-rosyjski przed sądami międzynarodowymi, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Szanse i zagrożenia, red. S. Sykuna, J. Zajadło, Gdańsk 2011;

Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009;

Chodubski A., Mozaika narodowościowa i etniczna Kaukazu, [w:] Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, Tom VI, red. T. Bodio, Warszawa 2012;

Fedorowicz K., Konflikty na Kaukazie Południowym jako czynniki destabilizujące rzeczywistość społeczno-polityczną, „Studia Europejskie” Nr 4, 2015;

Gołaś K., Region Kaukazu w polityce Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty, „Przegląd Geopolityczny” 2011, t. 3;

Greig D. W., The Balancing of Interests and the Granting of Interim Protection by the International Court, “Australian Year Book of International Law” 1987, Vol. 11;

Iwańczuk K., Geopolityka Kaukazu, [w:] Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, K. Iwańczuk, T. Kapuśniak (red.), Lublin 2008;

Janicki K., Abchazja i Osetia Południowa. Pionki w grze mocarstw? (1992 – 2009), [w:] Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, K. Janicki (red.), Kraków – Warszawa 2009;

Kempen B., Z. He, The practice of the International Court of Justice on Provisional Measures; The Recent Development, “Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV)” Vol. 69, 2009;

Merrills J. G., Interim Measures of Protection and the Substantive Jurisdiction of the International Court, “Cambridge Law Journal” Vol 36, Issue 1, 1977;

Miles C., Provisional measures before International Courts and Tribunals, Cambridge 2017;

Oda S., Provisional measures. The practice of the International Court of Justice, [w:] Fifty years of the International Court of Justice. Essays in honor of Sir Robert Jennings, V. Lowe, M. Fitzmaurice (red.), Cambridge 1996;

Oda S., Provisional Measures. The Practice of the International Court of Justice, V. Lowe & M. Fitzmaurice (eds), Fifty Years of the International Court of Justice, Cambridge 1996;

Ostrihansky R., Kompetencja międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości do rozpoznawania sporów międzypaństwowych, „Ruch Prawny Ekonomiczny i Socjologiczny” Rok L, z. 2, 1988;

Rylatt J. W., Provisional Measures and the Authority of the International Court of Justice: Sovereignty vs. Efficiency, “Leeds Journal of Law and Criminology” 2013, Vol. 1;

Sztucki J., Interim Measures in the Hague Court – An Attempt at a Scrutiny, Deventer 1983;

Thirlway H. W. A., The indication of provisional measures by the International Court of Justice, R. Bernhardt (ed.), Interim Measures Indicated by International Courts., Berlin 1994

Thirlway H. W. A., The International Court of Justice, Oxford 2016;

Topolski A., Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Zakaukazia, [w:] Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, (red.), K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Lublin 2008;

Wierczyńska K., Spór przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości o zastosowanie Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej pomiędzy Gruzją a Federacją Rosyjską - kwestie prawnomiędzynarodowe, [w:] Międzynarodowe prawo humanitarne. Konflikt rosyjsko-gruziński w 2008 roku, Tom II, Gdynia 2011;

Włodkowska A., Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP, Toruń 2006;
Pobierz


Opublikowane
2019-04-18

Cited By /
Share

Morawska, E. H. (2019). Środki tymczasowe w stanach nadzwyczajnych. Uwagi na tle sprawy Gruzja v. Federacja Rosyjska przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 181–204. https://doi.org/10.31648/prpc.3769

Elżbieta Hanna Morawska, dr hab. 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
https://orcid.org/0000-0001-7299-0320