Współpraca Unii Europejskiej z regionalnymi organizacjami arabskimi i islamskimi w dziedzinie ochrony praw człowieka

Hanna Wiczanowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstrakt

Różnorodność kulturowa pomiędzy poszczególnymi państwami stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnych mechanizmów ochrony praw i wolności jednostki. W świetle powyższej obserwacji, istotna jest decyzja o współpracy Unii Europejskiej z regionalnymi organizacjami arabskimi i islamskimi na rzecz wzmocnienia demokracji i ochrony praw człowieka. Założeniem niniejszego artykułu jest zatem ocena skuteczności działań podjętych przez powyższe organizacje, jak również szans i prognoz dotyczących rozwoju ich współpracy. Powyższy artykuł zostanie przygotowany w oparciu o metodę dogmatyczno prawną z elementami metody historycznej i prawnoporównawczej


Słowa kluczowe:

prawa człowieka, demokracja, praworządność, Unia Europejska, Liga Państw Arabskich, Organizacja Współpracy Islamskiej, współpraca

Anidjar G. The Jew, the Arab: A History of Enemy, Stanford 2003

Chappell J., Mawdsley J., Petrov P., The EU, Strategy and Security Policy. Regional and strategic challenges, New York 2016, s. 106.

Cotran E. (red.), Democracy: The Rule of Law and Islam, London, the Hague, Boston 2015, s. 219.

Davis J., The Arab Spring and Arab Thaw: Unfinished Revolutions and the Quest for Democracy, New York 2013, s. 200.

del Sarto R.A., Fragmented Boarders: Inderdependence and External Relations: the Israel-Palestine-European Triangle, London 2015

Derrida J., The Other Heading: Reflections on Today’s Europe, Bloomington 1992,

EU Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean, European Commission, 8.03.2011.
European Coordination of Committees and Association for Palestine, lipiec 2013, http://www.eccpalestine.org/guidelines-on-the-eligibility-of-israeli-entities-active-in-the-occupied-territories-regarding-grants-awards-and-financial-instruments-funded-by-the-eu-from-2014/

Gunn J., Lagresa A., Engagement with regional multilateral organizations. Case study: OIC and League of Arab States, kwiecień 2016, Work Package No. 5- Deliverable No. 3, FP7 Collaborative Project

Guichon A. [w:] J. Rehman, C. Breau (red.), Religion, Human Rights and International Law, Leiden-Boston 2007, s. 186.

Human Rights Watch, Occupation, Inc. How Settlement Business Contribute to Israeli’s Violations of Palestinian Rights, 19 styczeń 2016.

Hurst H., Shelton D.L.(red.), International Human Rights: Problems of Law, Policy and Practice, New York 2016

Ippolito F., Trevisanut S., Migration in the Mediterranean. Mechanisms of International Cooperation, Cambridge 2015

Jikeli G., Perceptions of the Holocaust in Europe and Muslim Communities: Sources, Comparisons and Educational Challenges, London 2013

Kalmar I.D., Anti-Semitism and Islamophobia: the Formation of a Secret [w:] Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge, VII, 2, wiosna 2009

Kerikmae T., Chiochia A., Political and Legal Perspectives of the EU Eastern Partnership Policy, London 2016

Masuzawa T., Islam, a Semitic Religion, [w:] The Invention of World Religions. Or, How European Universalism Was Preserved in the Language of Pluralism, Chicago 2005

Negron-Gonzales M. [w:] D. Sliander, D. Wallace (red)., International Organizations and the Rise of ISIL: Global Responses to Human Security Threats, London and New York 2017

Nikolov K.Y., Ashton’s Second Hat: The EU Funding Guidelines on Israel as a Post-Lisbon Instrument of European Foreign Policy Making, “Journal Diplomacy Diplomatic Institute” 11(2014)

Rishmavi M, Comandulli M.., League of Arab States [w:] Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford 2014

Stern S.N., Saudi Arabia and the Global Islamic Terrorist Network. America and the West Fatal Embrace, New York 2011

Swinnen J., The Perfect Storm: The Political Economy of the Fischler Reforms of the Common Agricultural Policy, CEPS 2008

Thrall N., The Only Language They Understand: Forcing Compromise in Israel and Palestine, New York 2017

Voltolini B., Lobbying in the EU Foreign Policy-making: The Case of Israeli-Palestinian conflict, London and New York 2015
Pobierz


Opublikowane
2019-04-18

Cited By /
Share

Wiczanowska, H. (2019). Współpraca Unii Europejskiej z regionalnymi organizacjami arabskimi i islamskimi w dziedzinie ochrony praw człowieka. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 221–239. https://doi.org/10.31648/prpc.3779

Hanna Wiczanowska 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu