Kontakt

ul. K. Obitza 1,
10-725 Olsztyn

Główna osoba do kontaktu

prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz
48 602175802

Wsparcie techniczne