PROCEDURA ZGŁOSZENIA

PROCEDURA ZGŁOSZENIA ARTYKUŁÓW

Przesyłając swój artykuł do Redakcji czasopisma, autorzy są zobowiązani do sprawdzenia, czy ich zgłoszenie jest zgodne ze wszystkimi poniższymi punktami. Zgłoszenia mogą zostać zwrócone autorom, którzy nie przestrzegają tych wytycznych.

Jako załącznik powinno zostać przesłanie oświadczenie autorki | autora, że artykuł nie był wcześniej publikowany ani nie został zgłoszony do innego czasopisma – w podobnej formie lub w innym języku.

W wypadku przytaczanych w artykule obrazów, ilustracji wizualnych powinny być zabezpieczone prawa autorskie. Wszystkie zamieszczona w tekście ryciny powinny być zatytułowane (Rys. 1. Tytuł ...), do zgłoszenia powinny być załączone pliki jpg w rozdzielczości 300 piks/cal.

Powinny zostać wymienione wszyscy współautorzy. W przypadku recenzji książki nie powinien występować konflikt interesów w stosunku do autora(ów) lub redaktora(ów) książki, a recenzowana książka nie została opublikowana przez Wydawnictwo UWM ani w jednej z serii wydawniczych czasopisma.

Artykuł powinien zostać sformatowany zgodnie z wymogami redakcyjnymi, zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma.

W Bibliografii wszystkie nazwiska powinny być przetransliterowane zgodnie z regułami, opisanymi w wymogach redakcyjnych.

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 30.000 znaków ze spacjami w przypadku artykułu oraz 7.000 znaków w przypadku recenzji książki.

Tekst artykułu jest przesyłany w formacie .DOCX (Microsoft Word) lub .RTF.

Tekst powinien być napisany w językach słowiańskich (preferujemy polski i języki wschodniosłowiańskie), a także w języku angielskim i niemieckim.