REDAKCJA

KOLEGIUM REDAKCYJNE

ALEKSANDER KIKLEWICZ (redaktor naczelny) – aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl

ROMAN JURKOWSKI (sekretarz) – roman.jurkowski@uwm.edu.pl

NORBERT KASPAREK – nkasparek@wp.pl

HELENA POCIECHINA – helena.pociechina@gmail.com

DARIUSZ RADZIWIŁŁOWICZ – darradziwillowicz@gmail.com

MAREK SZCZEPANIAK – marek.antoni.szczepaniak@gmail.com

RADA NAUKOWA

SAULE ABISHEVA – Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja (Ałmaty)
E mail: s.abisheva@mail.ru

SELIM CHAZBIJEWICZ – Ambasada RP w Kazachstanie (Astana)

E-mail: teleboga@wp.pl

MILOSAV ČARKIČ – Uniwersytet Belgradzki (em.) (Belgrad)

E-mail: milosav.carkic@gmail.com

JIM DINGLEY, em. – School of Slavonic and East European Studies & University College London (em.) (London)

E-mail: jimdingley@gmail.com

VICTOR DÖNNINGHAUS – Nordost-Institut (IKGN e. V.) (Lüneberg)

E-mail: V.Doenninghaus@ikgn.de

WŁODZIMIERZ DUBICZYŃSKI – Uniwersytet Warszawski (Warszawa)

E-mail: v.dubichynskyi@uw.edu.pl

MICHAEL FLEISCHER – Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)

E-mail: m_fleischer@gmx.de

ĒRIKS JĒKABSONS – Uniwersytet Łotewski w Rydze (Ryga)

E-mail: Eriks.Jekabsons@lu.lv

NATALIA KORINA – Uniwersytet Wiedeński (Wiedeń)

E-mail: natalia.korina@univie.ac.at

HOLGER KUSSE – Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Drezno)

E-mail: holger.kusse@tu-dresden.de

ANDRZEJ DE LAZARI, em. – Uniwersytet Łódzki (em.) (Łódź)

E-mail: alazari@uni.lodz.pl

MAREK MELNYK – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Olsztyn)

E-mail: melnykm@wp.pl

NADEŽDA MOROZOVA – Instytut Języka Litewskiego (Wilno)

E-mail: nadja.moroz@gmail.com

LARISA NAIDICH, em. – Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie (Jerozolima)

E-mail: larissa.naiditch@mail.huji.ac.il

IWONA NDIAYE – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Olsztyn)

E-mail: aisha.ndiaye.pl@gmail.com

ZHANNA NEKRASHEWICH-KAROTKAYA – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań)

E-mail: zhanna.nekrashevich-karotkaja@uni-oldenburg.de

OLENA PCHELINTSEVA – Czerkaski Narodowy Uniwersytet Technologiczny (Czerkasy)

E-mail: o.pchelintseva@chdtu.edu.ua

GRIGORIJUS POTASHENKO – Uniwersytet Wileński (Wilno)

E-mail: grigpota@gmail.com

MARIUSZ PRÓCHNIAK – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Warszawa)

E-mail: mproch@sgh.waw.pl

ANDRZEJ SITARSKI, em.– Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań)

E-mail: andrzej-sitarski@wp.pl

ŻANNA SŁADKIEWICZ – Uniwersytet Gdański (Gdańsk)

E-mail: zanna.sladkevich@gmail.com

ALIAKSANDR SMALIANCHUK – Instytut Slawistyki PAN (Warszawa)

E-mail: aleksander.smalianchuk@ispan.waw.pl

HENRYK STROŃSKI – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Olsztyn)

E-mail: h.stronski@uwm.edu.pl

ANDRZEJ SZMYT – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Olsztyn)

E-mail: andrzej.szmyt@uwm.edu.pl

AINAGUL TUMANOVA – Al-Farabi Kazakh National University (Almaty)

E-mail: a.tumanova@inbox.ru

BJÖRN WIEMER – Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji (Moguncja)

E-Mail: wiemerb@uni-mainz.de

ANATOL ZAHNITKO – Doniecki Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Stusa (Winnica)

E-mail: a.zagnitko@gmail.com