Zespół redakcyjnyRedakcja:
Aleksander Kiklewicz (redaktor naczelny) -- UWM w Olsztynie, aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl
Roman Jurkowski (sekretarz naukowy) -- UWM w Olsztynie, roman.jurkowski@uwm.edu.pl
Norbert Kasparek -- UWM w Olsztynie, nkasparek@wp.pl
Helena Pociechina -- UWM w Olsztynie, helena.pociechina@gmail.com
Dariusz Radziwiłłowicz -- UWM w Olsztynie, darradziwillowicz@gmail.com
Marek Szczepaniak -- UWM w Olsztynie, marek.antoni.szczepaniak@gmail.com