Opricznina jako pierwsza rosyjska służba specjalna i jej znaczenie w systemie politycznym

Justyna Doroszczyk

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk


Abstrakt

Oprichina is the first security service in Russia. The main aim of oprichnina was to protect the stability of the political system and the reign of tsars. The main thesis is based on the conviction that secret services since Ivan the Terrible are one of the most important factors in the Russian political system. The purpose of the article is to analyze the functioning and the role of oprichnina, its organization, its structure and its main tasks in the context of the tendency of centralization of the state. The aim is to demonstrate that the establishment of the oprichnina initiated the process of forming state security organs as the foundation of maintaining power and implementing the priorities of internal and external politics.


Słowa kluczowe:

opricznina, służby specjalne, Rosja, Iwan IV Groźny, Federalna Służba Bezpieczeństwa, służby bezpieczeństwa państwowego


Antonowa, L. W./Proswirowa, T. A. [Антонова, Л. В./Просвирова, Т.А.] (2010), Тайная история спецслужб России. Ростов-на-Дону.

Broda, M. (2015), Jurija Afanasjewa zmagania z Rosją. Łódź.

De Madriaga, I. (2006), Ivan The Terrible. First Tsar of Russia. London.

Izmoznik, W./Krom, M./Pawlow, A. [Измозник, В./Кром, М./Павлов, А.] (red.) (2002), Антология Жандармы России. Политический розыск в России. XV–XX век. Санкт-Петербург.

Karawaszkin, A. W./Jurganow, A. L. [Каравашкин, А. В./Юрганов, А. Л.] (2003), Опричнина и страшный суд. W: Опыт исторической феноменологии. Трудный путь к очевидности. Mосква.

Kljuczewskij, W. O. [Ключевский, В. О.] (1902), Боярская дума Древней Руси Москва.

Kolpakidi, A./Sewer, A. [Колпакиди, A./Север, A.] (2011), Спецслужбы Российской Империи. Уникальная энциклопедия. Яуза.

Lazari, A. (1995), Mentalność rosyjska. Słownik. Łódź.

Lepiagin, D. [Лепягин, Д.] (2011), Путь России. Новая опричнина, или почему не нужно «валить из Рашки». Санкт-Петербург.

Minkina, M. (2016), FSB. Gwardia Kremla. Warszawa.

Mleczin, L. M. [Млечин, L. M.] (2013), КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные судьбы. Москва.

Pawlov, A./Perrie, M. (2003), Ivan the Terrible. London.

Serczyk, W. A. (1986), Iwan IV Groźny. Wrocław.

Skrynnikow, R. G. [Скрынников, Р. Г.] (1969), Опричный террор. Ленинград.

Skrynnikow, R. G. [Скрынников, Р. Г.] (1992), Царство террора. Санкт-Петербург.

Staden, H. [Стаден, Х.] (1925), Записки немца-опричника. Ленинград.

Trofimow, O. [Трофимов, О.] (2017), Востребована ли в современных условиях опричнина? W: http://rusprav.tv/vostrebovana-li-v-sovremennyx-usloviyax-oprichnina-79773 [доступ

28.08.2017].

Winter, D. [Винтер, Д.] (2017), Опричнина. От Ивана Грозного до Путина. Москва.

Wołodkow, O. P. [Володьков, O. П.] (2009), K вопросу о характере и сущности опричнины. W: Bестник Омского Университета. 1, 58–62.

Zdrodowski, B. (red.) (2008), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa.

Zimin, A. [Зимин, А.] (1958), И. С. Пересветов и его современники. Москва.

Zimin, A. [Зимин, А.] (1960), Реформы Ивана Грозного (очерки социально-экономической и политической истории России XVI в.). Москва.

Zimin, A. [Зимин, А.] (1964), Опричнина Ивана Грозного. Москва.

Zimin, A./Choroszkiewicz, A. L. [Зимин, А./Чорошкевич, А. Л.] (1982), Россия времени Ивана Грозного. Москва.
Pobierz


Opublikowane
30.11.2018

Cited By /
Share

Doroszczyk, J. (2018). Opricznina jako pierwsza rosyjska służba specjalna i jej znaczenie w systemie politycznym. Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(2), 11–24. https://doi.org/10.31648/pw.2996

Justyna Doroszczyk 
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk