Aktualny numer

Vol. 16 No. 4 (2017)

Published: 2017-12-31

DRODZY CZYTELNICY I AUTORZY,

Czwarty numer Acta Scientiarum Polonorum – Administratio Locorum w 2017 r. poświęcony jest zagadnieniom o charakterze urbanistyczno-społecznym oraz systemowym. W opublikowanych opracowaniach naukowych ukazano wielowymiarowość problematyki administrowania nieruchomościami, która jest współcześnie pojmowana znacznie szerzej niż tylko jako zwykłe zarządzanie nieruchomościami. Podstawowymi czynnikami procesów administrowania nieruchomościami są sprawne i efektywne systemy informacji o nieruchomościach, które wspierają podejmowanie decyzji. Im lepiej są one zorganizowane, tym łatwiejsze jest administrowanie nieruchomościami. Bardzo ważne jest więc udoskonalanie tych systemów, dostosowanie ich do pojawiających się potrzeb.

W związku z tym szczególnie polecam lekturę publikacji Jarosława Bydłosza dotyczącą rozwoju systemu katastralnego w kierunku katastru trójwymiarowego. Autor prowadzi rozważania na temat geometrii obiektów katastralnych. Stawia pytania, czy w przyszłym katastrze 3D obiekty takie jak działki, budynki i lokale mają być takimi samymi obiektami, jak obecnie i czy do ich opisu w bazie katastralnej dodana zostanie jedynie współrzędna z czy też powstanie działka, która będzie bryłą, a jednym z jej atrybutów będzie objętość. Zagadnienia te szeroko rozwinięto w artykule.

Pozostając w temacie katastru, zachęcam także do lektury artykułu pt.: „Wartość katastralna nieruchomości w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków”. Przeprowadzono w nim merytoryczne rozważania nad istotą katastru nieruchomości, który jest głównym źródłem zasilającym w informacje system podatków od nieruchomości. W tym celu wprowadzono do ewidencji gruntów i budynków nowy atrybut, zwany wartością katastralną. W praktyce wartość ta nie ma wciąż praktycznego zastosowania, ponieważ nie ustalono jej i nie wpisano do katastru nieruchomości. Zgodnie z przepisami prawnymi będzie miała status wartości urzędowej. W opracowaniu przedstawiono powiązania i relacje między powszechną taksacją nieruchomości a ewidencją gruntów i budynków. Przeanalizowano uregulowania prawne pod kątem występowania w nich wad systemowych utrudniających wprowadzenie w życie tej procedury. Zaproponowano także postulat rozszerzenia zakresu informacji w modernizowanej ewidencji gruntów i budynków w celu zwiększenia jej użyteczności przy przeprowadzeniu powszechnej taksacji nieruchomości i ustalaniu wartości katastralnych nieruchomości.

Zapraszam do zapoznania się również z pozostałymi ciekawymi artykułami. Stanowią oryginalne opracowania naukowe poruszające istotne problemy dotyczące zagospodarowania i korzystania z przestrzeni. Wszystkim autorom dziękuję za interesujące opracowania, a czytelnikom życzę miłej lektury.This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.