Opublikowane: 2018-12-151

Działania Pyrrusa w sojuszu z Antygonem Monofthalmosem i Demetriosem Poliorketesem przeciwko koalicji diadochów – uwarunkowania polityczne i konsekwencje wydarzeń lat 307–301 p.n.e.

Miron Wolny
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.2568

Abstrakt

Przedłożony artykuł  stanowi  próbę  przedstawiania  genezy  politycznego  związku  Pyrrusa z Antygonem Monofthalmosem  i Demetriosem  Poliorketesem  w schyłkowym  okresie  wojen  diadochów, a także konsekwencji zaistniałego mirażu. Pyrrus miał szczęście dorastać w czasach, gdy jego rodzinne związki z Aleksandrem Wielkim czyniły z niego intratną partię do rozszerzania wpływów dynastycznych. Mo- mentem przełomowym w poszukiwaniu protektora dla działań Pyrrusa był jego powrót do Epiru (307 p.n.e.) z dworu władcy Taulantiów – Glaukiasa. Jak dowodzi autor artykułu – Pyrrus będący pozornie nieznaczącym stronnikiem Antygona, w wyniku bitwy pod Ipsos (301 p.ne.) został zauważony i stał się poważnym graczem w zmaganiach o władzę w świecie hellenistycznym. Jak dowodzi autor artykułu, wydarzenia, które nastąpiły w latach 307–301 p.n.e. miały zasadniczy wpływ na późniejsze decyzje Pyrrusa, a co ważniejsze także możli- wości ich podejmowania. Powiązania polityczne Pyrrusa z Antygonem stanowiły bowiem wstęp do rozwijania dalszych sojuszy – kierując Pyrrusa na dwór Ptolemeuszy w celu powiązania jego osoby z nowymi dynastami, reprezentującymi kluczowe miejsce w strategiach politycznych okresu hellenistycznego. Kwestia ta dotyka rozważań dotyczących podległości Pyrrusa względem wpływów politycznych, płynących z dworu w Aleksan- drii, co znajduje uzasadnienie podczas śledzenia dalszych poczynań Pyrrusa – szczególnie wojny z Rzymem.

Słowa kluczowe:

Świat hellenistyczny, Pyrrus, Antygon Monofthalmos, Demetrios Poliorketes, wojny diadochów

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Wolny, M. (2018). Działania Pyrrusa w sojuszu z Antygonem Monofthalmosem i Demetriosem Poliorketesem przeciwko koalicji diadochów – uwarunkowania polityczne i konsekwencje wydarzeń lat 307–301 p.n.e. Echa Przeszłości, (XIX). https://doi.org/10.31648/ep.2568

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.