Opublikowane: 2019-01-071

Udział kasztelanów mniejszych w pracach sejmowych na przykładzie senatorów z Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza w czasach Władysława IV

Marcin Broniarczyk
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.2705

Abstrakt

W artykule zatytułowanym Udział kasztelanów mniejszych w pracach sejmowych na przykładzie senatorów z Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza w czasach Władysława IV zaprezentowane zostały wybrane sylwetki kasztelanów mniejszych pełniących te urzędy w czasach panowania drugiego Wazy. W dotychczasowych badaniach ta kategoria urzędników uchodziła za mniej ciekawą a ich działalność polityczna rzadziej stawała się obiektem zainteresowania historyków. W tekście omówiono aktywność polityczną i drogi kariery w przekroju całego życia. Biografie polityczne kasztelanów mniejszych zaprezentowane w artykule świadczą, że wśród tej kategorii urzędników znajdujemy zaangażowanych polityków, popularnych wśród szlachty i cenionych już w okresie przed otrzymaniem nominacji na urząd senatorski działaczy sejmikowych. Również po awansie do izby wyższej wielu z nich zaliczało się do sumiennych urzędników i aktywnych uczestników obrad, nie zaniedbujących przy tym uczestnictwa w życiu politycznym na szczeblu samorządowym.

Słowa kluczowe:

Władysław IV, kasztelanowie mniejsi, sejm, senat

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Broniarczyk, M. (2019). Udział kasztelanów mniejszych w pracach sejmowych na przykładzie senatorów z Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza w czasach Władysława IV. Echa Przeszłości, (XIX). https://doi.org/10.31648/ep.2705

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.