Opublikowane: 2019-12-151

Biskup Józef Drzazga – charakterystyka posługi biskupiej

Andrzej Kopiczko
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.4845

Abstrakt

Józef Drzazga jest pierwszym rządcą diecezji warmińskiej po II wojnie światowej, który w 1972 r. otrzymał nominację papieską na biskupa warmińskiego. Uwarunkowane to było przyczynami politycznymi i brakiem uregulowań granicznych między Polską z Republiką Federalną Niemiec. W okresie swojej działalności pełnił też funkcję wikariusza kapitulnego i administratora apostolskiego. Był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” oraz wikariuszem generalnym i przewodniczącym Wydziału Duszpasterskiego. Jako biskup warmiński został odznaczony paliuszem. Za jego rządów katedra we Fromborku otrzymała tytuł bazyliki mniejszej, koronowano obrazy Matki Boskiej w Gietrzwałdzie i Świętej Lipce, wznowiono starania o beatyfikację kard. Stanisława Hozjusza, powołano Radę Kapłańską i Duszpasterską, zbudowano bibliotekę i archiwum, zatwierdzono objawienia gietrzwałdzkie, wykupiono kościoły poewangelickiej w Rozogach, Kociołku Szlacheckim, Nakomiadach i Nowej Wsi. W okresie sprawowania rządów wyświęcił 148 kapłanów, a w latach 1972-1978 powołał 41 nowych parafii. Kierował diecezją w bardzo trudnym czasie walki państwa z Kościołem. Był często wzywany na rozmowy przez przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz kierownika Wydziału ds. Wyznań w Olsztynie. Dużym problem stanowili także księża należący do Zrzeszenia Katolików „Caritas”. Jego stanowisko wobec tej grupy kapłanów było zawsze zdecydowanie negatywne. Inną formą represji wobec diecezji w tym czasie było powoływanie alumnów do wojska. Od 1965 r. do 1979 r. dotknęło to 68 alumnów, czyli około 20% ogółu studiujących w tym czasie. Zmarł w 1978 r. i został pochowany w kościele konkatedralnym św. Jakuba w Olsztynie.

Słowa kluczowe:

Józef Drzazga, diecezja warmińska, biskupi, duchowieństwo, duszpasterstwo

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kopiczko, A. (2019). Biskup Józef Drzazga – charakterystyka posługi biskupiej. Echa Przeszłości, (XX/1). https://doi.org/10.31648/ep.4845

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.