Opublikowane: 2019-12-151

Deutschordensstaat in Preußen und sein Kulturerbe im Bewusstsein der Jugend der Region Ermland-Masuren – Analyse von Fragebogenuntersuchungen

Adam Halemba
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.4847

Abstrakt

W artykule prezentuję analizę badań ankietowych dotyczących świadomości młodzieży regionu warmińsko-mazurskiego w kontekście państwa zakonu krzyżackiego w Prusach oraz jego materialnego dziedzictwa. Mając na uwadze unikalny na skalę europejską fenomen tego państwa oraz zachowane w krajobrazie kulturowym regionu relikty jego materialnego dziedzictwa warto podjąć zadania dydaktyczne związane ze świadomością historyczną społeczności regionu warmińsko-mazurskiego. W tym celu zrealizowano badania ankietowe, które przeprowadzono w latach 2016–2017 wśród młodzieży licealnej regionu, uzyskując w sumie 555 ankiet z obszaru wszystkich powiatów województwa, w których występują obiekty materialnego dziedzictwa państwa zakonu krzyżackiego. W ankietach przebadano wiedzę historyczną młodzieży, którą porządkuję w trzy grupy, tj. wiedza faktograficzna, rozumienie zachodzących procesów historycznych oraz znajomość dorobku, czyli rozumienie i postrzeganie materialnych elementów dziedzictwa historycznego. Na zakończenie artykułu zestawiono kilka wniosków nasuwających się po analizie wyników badania ankietowego.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Halemba, A. (2019). Deutschordensstaat in Preußen und sein Kulturerbe im Bewusstsein der Jugend der Region Ermland-Masuren – Analyse von Fragebogenuntersuchungen. Echa Przeszłości, (XX/1). https://doi.org/10.31648/ep.4847

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.