Opublikowane: 2020-08-211

Rok 1989 w lokalnej perspektywie. Przykład Lidzbarka Warmińskiego

Radosław Gross
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.5764

Abstrakt

Wydarzenia, do jakich doszło w kraju w 1988 i 1989 r. nie były obojętne dla mieszkańców lokalnych społeczności, w tym także społeczności zamieszkującej Lidzbark Warmiński. Wywarły wpływ zarówno na postawy mieszkańców miasta, które od jesieni 1988 r. zaczęły się wyraźnie radykalizować, jak i na reakcję na to zjawisko lokalnych władz partyjnych i administracyjnych. Z perspektywy komunistów głównym środkiem, mającym wówczas prowadzić do utrzymania władzy przez ich partię w kraju (i zarazem w mieście), a jednocześnie do uspokojenia sytuacji społecznej, miały być częściowo wolne wybory do sejmu i wolne wybory do senatu. Artykuł dotyczy zmian w polityce lokalnych władz w Lidzbarku Warmińskim w 1989 r. wobec przemian zachodzących w Polsce od jesieni 1988 do początków 1990 r., a także w obliczu pogarszających się nastrojów społecznych w mieście. Przybliża główne wydarzenia i zjawiska, które wystąpiły wówczas w Lidzbarku Warmińskim, w tym także rodzące się postawy opozycyjne i oddolne inicjatywy mieszkańców.

Słowa kluczowe:

rok 1989, „okrągły stół”, wybory czerwcowe 1989 r., Lidzbark Warmiński

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Gross, R. (2020). Rok 1989 w lokalnej perspektywie. Przykład Lidzbarka Warmińskiego. Echa Przeszłości, (XX/2). https://doi.org/10.31648/ep.5764

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.