Opublikowane: 2020-12-011

Kampania i przebieg plebiscytu z 11 lipca 1920 roku na Warmii i Mazurach w świetle materiałów tekstowych oraz ikonograficznych zamieszczonych w lokalnej prasie niemieckojęzycznej

Anna Derda
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.6146

Abstrakt

W artykule podjęto próbę scharakteryzowania klimatu politycznego i społecznego panującego w okresie plebiscytu na Warmii i Mazurach z 11 lipca 1920 roku. Materiał podejmuje zagadnienie podstaw prawnych rozpisania plebiscytu, powołania Komisji Międzysojuszniczej na terenach plebiscytowych, jej składu, a także przebiegu i wyników głosowania ludowego. Główna uwaga poświęcona jest okolicznościom oraz przebiegowi kampanii plebiscytowej na podstawie agitacji strony niemieckiej w ówczesnych gazetach z terenu Prus Wschodnich. Analizie zostały poddane artykuły i materiały ikonograficzne zamieszczone w gazetach: „Allensteiner Zeitung”, „Allensteiner Volksblatt”, „Ermländische Zeitung”, „Königsberger Allgemeine Zeitung”, „Grenzland” oraz „Wartenburger Zeitung”. Zbadane zostały treści występujące w artykułach prasowych, które ilustrowały tendencje propagandowe w okresie przedplebiscytowym, jak również bezpośrednio po nim. Materiał ten świadczy o niemieckiej pewności siebie, przekonaniu o słuszności niemieckiego zwycięstwa oraz pogłębianiu wrogości pomiędzy obydwoma narodami. W artykule omawiane są przykłady technik manipulacji ludnością z obszaru plebiscytowego, odwoływania się do emocji oraz uczuć patriotycznych

Słowa kluczowe:

plebiscyt, Warmia, Mazury, Olsztyn, prasa niemieckojęzyczna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Derda, A. (2020). Kampania i przebieg plebiscytu z 11 lipca 1920 roku na Warmii i Mazurach w świetle materiałów tekstowych oraz ikonograficznych zamieszczonych w lokalnej prasie niemieckojęzycznej. Echa Przeszłości, (XXI/1). https://doi.org/10.31648/ep.6146

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.