Opublikowane: 2021-02-011

Komandoria rodzinna hrabiów Kossakowskich

Mateusz Klempert
Echa Przeszłości
Dział: DOKUMENTY I MATERIAŁY
https://doi.org/10.31648/ep.6358

Abstrakt

Rodzinne komandorie nie były dotąd szerszym przedmiotem badań wśród polskich historyków. Funkcjonowały w ramach Zakonu Maltańskiego i były zakładane przez zamożniejszych szlachciców, którzy ze swoich ziem wydzielali niekiedy całe oddzielne majątki, bądź też – w przypadku mniej majętnych osób – jedynie niektóre folwarki lub pojedyncze wsie. Rodzinną komandorię Kossakowskich powołano 30 czerwca 1800 r. na dobrach Antokol, Antokolek i Szymaniszki. Pierwszym komandorem, nocześnie fundatorem komandorii był Józef Dominik Kossakowski, były łowczy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dokument fundacyjny obecnie przechowywany jest w Rosyjskim Państwowym Archiwum Ekonomicznym w Moskwie: fond 496, numer inwentarza 3, sygnatura 1979. Składa się on z 6 kart i jest napisany w języku rosyjskim. Dołączono do niego również tłumaczenie w języku francuskim, które liczy 7 kart.

Słowa kluczowe:

Zakon Maltański, komandoria maltańska, komandoria rodzinna, Wielki Przeorat Rosyjski, Józef Dominik Korwin-Kossakowski, Paweł I, Wojtkuszki

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Klempert, M. (2021). Komandoria rodzinna hrabiów Kossakowskich. Echa Przeszłości, (XXI/2), 335–351. https://doi.org/10.31648/ep.6358

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.