Opublikowane: 2021-05-091

Pieczęcie z XIII i XIV wieku w zasobie archiwum historycznego klasztoru kanoników regularnych w Krakowie

Kazimierz Łatak
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.6708

Abstrakt

Artykuł prezentuje trzynasto- i czternastowieczne pieczęcie w zasobie historycznym archiwum klasztoru kanoników regularnych w Krakowie. Dotychczasowa kwerenda pozwala szacować, że w zasobie tym znajduje się ponad tysiąc odcisków różnorodnych pieczęci, w tym blisko trzysta z okresu przedtrydenckiego. Mimo tak pokaźnej liczby, zbiór nie doczekał się dotąd osobnej rozprawy. W artykule, który jest pierwszym z planowanej serii, zamieszczono informacje jedynie o pieczęciach z XIII i XIV w. Są wśród nich pieczęcie wystawców świeckich i kościelnych, a zatem władców, książąt, urzędników królewskich, szlacheckich właścicieli ziemskich, urzędów miast, papieży, biskupów i ich urzędników. Stąd opis lokuje się nie tylko w przestrzeni sfragistyki polskiej, ale też europejskiej.

Słowa kluczowe:

sfragistyka, pieczęcie średniowieczne, archiwum historyczne klasztoru kanoników regularnych w Krakowie, kultura artystyczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Łatak, K. (2021). Pieczęcie z XIII i XIV wieku w zasobie archiwum historycznego klasztoru kanoników regularnych w Krakowie. Echa Przeszłości, (XXII/1), 76–90. https://doi.org/10.31648/ep.6708

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.