Opublikowane: 2021-05-101

The Cultural and Historical Elements in the Foreign Language Teaching and Learning: the Polish Perspective

Mateusz Bogdanowicz
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.6722

Abstrakt

Artykuł postuluje konieczność i gruntowną rewizję modułu kulturoznawczo-historycznego w ramach uczenia i nauczania języka angielskiego na wszystkich poziomach edukacji w Polsce. Autor przedstawia korzyści płynące ze skoordynowanej i dobrze zarządzanej edukacji językowej, opartej na treściach kulturowych i historycznych. Podstawą badawczą artykułu są badania autora na studentach zaocznych (a jednocześnie czynnych zawodowo nauczycielach języka angielskiego) przeprowadzone w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2010–2019 dotyczące obecności treści kulturowych i historycznych na lekcjach języka angielskiego. Autor stara się wyjaśnić przyczyny, dla których treściom kulturoznawczo-historycznym towarzyszy duża niechęć czy nieufność ze strony zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Artykuł stara się unaocznić, jak bardzo korzystne i pożądane treści kulturoznawcze i historyczne mogą się stać dla wszystkich zainteresowanych, tj. dla nauczycieli, uczniów oraz – ogólnie – dla dydaktyki języków obcych. Bazując na powyższych wnioskach i obserwacjach, ostatnia część artykułu koncentruje się na sposobach promowania wprowadzenia, stosowania i rozwoju modułu kulturoznawczo-historycznego w szkołach, wśród pedagogów oraz uczniów. Wprowadzenie treści kulturowych oraz elementów historycznych zdecydowanie podniesie poziom atrakcyjności lekcji, ich efektywność, kompetencje (zarówno językowe, pozajęzykowe, jak i ogólnorozwojowe) uczniów i nauczycieli, przyczyni się do wzrostu motywacji do nauki i pracy oraz da wymierne korzyści szkołom.

Słowa kluczowe:

kultura, historia, nauczanie angielskiego, polska edukacja, nauczyciel angielskiego

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Bogdanowicz, M. (2021). The Cultural and Historical Elements in the Foreign Language Teaching and Learning: the Polish Perspective. Echa Przeszłości, (XXII/1), 335–362. https://doi.org/10.31648/ep.6722

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.