Opublikowane: 2021-11-171

Dwory starostwa grodzieńskiego w XVI wieku – uwagi o stanie gospodarczym w świetle źródeł

Anna Pytasz-Kołodziejczyk
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.7203

Abstrakt

This article discusses changes in the functioning of manors in Grodno county in the 16th century on the example of Kotra, Skidel and Labno estates by comparing the following inventory records depicting changes in the manors’ economic potential: 'Regestr pomiary wlok, miast y woloszci Grodzien.[skich], to est: Krynek, Kotry, Skidlia, Mostow, Milkowczyzny, Nowe dwora Ssweczyckie, Labna,
Perstunia, Berznikow, Janowki, Pruski, Szembeliewczyzny, Kwasow(a), Krasznika y inszych k tym dworom y woloszciam naliezaczych, roku 1558, przes n(a)mnieyssych slug iego kr. mlczi Sebestyana Dybowskiego, sprawcze dworow Grodzienskich, a Lawryna Woyne, dworzanina iego kr. mlczi, and Inwentarz przyjęcia Dworów Starostwa Grodzieńskiego z 1578 roku'.

Słowa kluczowe:

starostwo grodzieńskie, XVI wiek, gospodarka, Jagiellonowie, dwory hospodarskie

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Pytasz-Kołodziejczyk, A. (2021). Dwory starostwa grodzieńskiego w XVI wieku – uwagi o stanie gospodarczym w świetle źródeł. Echa Przeszłości, (XXII/2), 67–85. https://doi.org/10.31648/ep.7203

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.