Opublikowane: 2022-12-071

Major and local railways in Bukovina before World War I

Volodymyr Klapchuk , Lesia Polyova , Liliya Loyak , Iryna Mendela
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.8389

Abstrakt

W artykule dokonano analizy historii rozwoju transportu kolejowego na Bukowinie, gdzie komunikacja kolejowa odgrywała i nadal odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu. Otworzyła one nowe możliwości organizacji ekonomicznego transportu dużej liczby osób, a także różnego rodzaju ładunków. Organicznie transport ten łączył interesy mieszkańców i gospodarki regionu. Kolejnym pozytywnym elementem rozwoju transportu kolejowego była poprawa ogólnego stanu mobilizacyjnego
państwa w przededniu I wojny światowej. Zbadano rozwój dwóch rodzajów komunikacji – głównych i regionalnych kolei Bukowiny. Przeanalizowano znaczenie dla rozwoju regionu każdego rodzaju kolei (głównej i regionalnej) oraz strategiczne znaczenie
kolei bukowińskich jako całości niepodzielnego kompleksu komunikacyjnego, który ma pozytywny wpływ na wszystkie sfery życia regionu. Oddzielnie wskazano strategiczne znaczenie kolei bukowińskich w ogólnym zespole infrastruktury kolejowej Cesarstwa Habsburgów. Udowodniono, że na początku XX wieku, jeszcze przed I wojną światową, Bukowina miała znaczącą komunikację zewnętrzną i odgrywała ważną rolę w całym systemie kolejowym Austro-Węgier. Ponadto dzięki łączności kolejowej Bukowina miała dogodne warunki do rozwoju handlu z różnymi regionami, zarówno imperiami, jak i innymi państwami.

Słowa kluczowe:

Bukowina, Austro-Węgry, transport kolejowy, koleje lokalne, koleje główne

Inne teksty tego samego autora

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Klapchuk, V., Polyova, L., Loyak, L., & Mendela, I. (2022). Major and local railways in Bukovina before World War I. Echa Przeszłości, (XXIII/2), 59–79. https://doi.org/10.31648/ep.8389

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.