Opublikowane: 2023-08-291

Влияние решений Замойского собора на формирование европейской ментальности в украинцев и белорусов Речи Посполитой – историография проблемы

Mykhailo Zhurba , Victor Dotsenko
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.9298

Abstrakt

Celem opracowania jest wskazanie na potrzebę analizy historiografii Kościoła greckokatolickiego przed jego reformą, która została zdeterminowana decyzjami Synodu Zamojskiego w 1720 r. i rozwijała się na tle zaostrzenia sytuacji geopolitycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Naukowcy prowadzą swoje badania w oparciu o najważniejsze zasady nauk historycznych, tj. obiektywizm
i historyzm.

Słowa kluczowe:

Synod Zamojski, historiografia,, metodologia,, Kościół unicki, katolicyzm

Zasady cytowania

Zhurba, M., & Dotsenko, V. (2023). Влияние решений Замойского собора на формирование европейской ментальности в украинцев и белорусов Речи Посполитой – историография проблемы. Echa Przeszłości, (XXIV/1), 89–106. https://doi.org/10.31648/ep.9298

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.