Fontes Slaviae Orthodoxae
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, p. 303
Polska / Poland


Główna osoba do kontaktu

Helena Pociechina
Tel. tel.: +48 89 524 65 46,

Wsparcie techniczne