Сербское гимнографическое творчество конца ХХ начала ХХI веков


Abstrakt

This paper deals with contemporary Serbian hymnography. We learn in short about the life and hymnography works of Serbian authors who have written and are still writing hymnography texts. Most of them live and create their works today. Some of them wrote just one or two hymnography texts and they do not deal with it any more. Others continue creating. Only two Serbian hymnographers wrote in Church Slavonic language. One of them, the author of this paper, still writes, but he has not published his works in the printed form yet. Some Greek and Russian hymnographers wrote the services to Serbian saints. Although the hymnography work in the Serbian Orthodox Church has not been sufficiently organized and officially supported, the hymnography texts writing is relatively developed. What we find particularly important is the fact that there are the new texts in Church Slavonic, and not only in Serbian, although the quantity of the later is much bigger.


Słowa kluczowe

contemporary Serbian hymnography, service, akathist, Serbian hymnographers, Serbian language, Church-Slavonic language, translations

ATANASIǰE (J̌EVTIĆ) (red.) (2009), Prepodobni J̌ustin Novi Ćeliǰski. Žitiǰe, služba, akatist,čuda, izbor tekstova. Manastir Ćeliǰe, Val̂evo [АТАНАСИЈЕ (ЈЕВТИЋ) (ред.) (2009), Преподобни Јустин Нови Ћелијски. Житије, служба, акатист, чуда, избор текстова. Манастир Ћелије, Ваљево].

ATANASIǰE (J̌EVTIĆ) (red.) (1999), Služba svetom sveštenomučeniku Petru, Mitropolituda-brobosanskom: 4/17 septembar. Eparhiǰskiupravni odbor Mitropoliǰe Dabrobosanske, Saraǰevo [АТАНАСИЈЕ (ЈЕВТИЋ) (ред.) (1999), Служба светом свештеномученику Петру, митрополиту Дабробосанском: 4/17 септембар. Епархијски управни одбор Митрополије Дабробосанске, Сарајево].

EVSTOLIÂ, MONAHINÂ (2013), Svâtitelʹ Nikolaj Žičskij. Služba — Žitie — Žitiǰe.Cvetoslov, Ostaškov. [ЕВСТОЛИЯ, МОНАХИНЯ (2013), Святитель Николай Жичский. Служба — Житие — Житије. Цветослов, Осташков].

KONČAREVIĆ, K. (2015), O noviǰem bogoslužbenom stvaralaštvu u okril̂u Ruske i Srpske pravoslavne crkve, [u:] Pogled u teolingvistiku, Beograd, c. 273-293. [КОНЧАРЕВИЋ, К. (2015), О новијем богослужбеном стваралаштву у окриљу Руске и Српске православне цркве, [y:] Поглед у теолингвистику, Београд, c. 273-293].

KADIĆ, S. (2016), Svetimardariǰe L̂ešansko-Libertvilski i Sveamerikanski. Žitiǰe, služba i akatist.Svetigora, Cetin̂e. [КАДИЋ, С. (2016), Свети Мардарије Љешанско-Либертвилски и Свеамерикански. Житије, служба и акатист. Светигора, Цетиње].

KADIĆ, S. (2005), Akatist čudotvornoǰ ikoni Presvete Bogorodice Lepavinske,Manastir Lepavina, Sokolovac. [КАДИЋ, С. (2005), Акатист чудотворној икони Пресвете Богородице Лепавинске, Манастир Лепавина, Соколовац].

KADIĆ, S. (2015), Akatist Presvetoǰ Bogorodici Filerimskoǰ, Cetin̂e [КАДИЋ, С. (2015), Акатист Пресветој Богородици Филеримској, Цетиње].

KADIĆ, S. (2017), Svetimitropolit Petar drugi, Cetin̂ski Pustin̂ak i Lovćenski Taǰnovidac. Žitiǰe, služba i akatist, Cetin̂e. [КАДИЋ, С. (2017), Свети митрополит Петар други, Цетињски Пустињак и Ловћенски Тајновидац. Житије, служба и акатист, Цетиње].

NANIĆ, M. (red.) (2004), Tropari i kondaci za sve dane u godini, Šid. [НАНИЋ, М. (ред.) (2004), Тропари и кондаци за све дане у години, Шид].

NANIĆ, M. (2003), Akatisti Svetim Brankovićima. Šid. [Нанић, М. (2003), Акатисти Светим Бранковићима, Шид].

NANIĆ, M. (2014), Sveti ispovednik Varnava — Beočinski, Beočin. [НАНИЋ, М. (2014), Свети исповедник Варнава – Беочински, Беочин].

PLEĆEVIĆ, D. (2015), Prepodobni Tumanski oci Zosim Sinait i J̌akov Novi. Čudesnipodvižnici blagočešća. Manastir Tuman, s. 63-95. [ПЛЕЋЕВИЋ, Д. (2015), Преподобни Тумански оци Зосим Синаит и Јаков Нови. Чудесни подвижници благочешћа. Манастир Туман, с. 63-95].

PLEĆEVIĆ, D. (2010), Prepodobni starac Simeon Daǰbabski, Podgorica, s. 55-89 [Плећевић, Д. (2010), Преподобни старац Симеон Дајбабски, Подгорица, с. 55-89].

PLEĆEVIĆ, D. (2007), Svetiprevlački mučenici. Taǰna proǰavl̂en̂amirotočen̂em. Manastir Svetog arhanđela Mihaila na Prevlaci, s. 177-236. [ПЛЕЋЕВИЋ, Д. (2007), Свети Превлачки мученици. Тајна пројављења мироточењем. Манастир Светог арханђела Михаила на Превлаци, с. 177-236].

SRBL̂AK (2015), 2 t., Mitropoliǰa Dabrobosanska, Dobrunska Riǰeka [Србљак (2015), 2 т., Митрополија Дабробосанска, Добрунска Ријека].

STEFANOVIĆ, D. (red.) (2010), Služba Presvetoǰ Bogorodici u čast i spomen čudotvorneikone Velikoremetske, Manastir Velika Remeta. [СТЕФАНОВИЋ, Д. (ред.) (2010), Служба Пресветој Богородици у част и спомен чудотворне иконе Великореметске, Манастир Велика Ремета].

SAǰLOVIĆ M. (red.), J̌ANKOVIĆ, M. i J̌OCIĆ, B. (prev.) (2013), Služba svetom ravnoapostolnom caru Konstantinu i maǰci n̂egovoǰsvetoǰ J̌eleni, Pravoslavna eparhiǰa Niška, Niš. [САЈЛОВИЋ М. (ред.), ЈАНКОВИЋ, М. и ЈОЦИЋ, Б. (прев.) (2013), Служба светом равноапостолном цару Константину и мајци његовој светој Јелени, Пра-вославна епархија Нишка, Ниш].

Opublikowane
2019-02-12

Cited By /
Share

Левушкина, Р., & Станчевич, З. (2019). Сербское гимнографическое творчество конца ХХ начала ХХI веков. Fontes Slaviae Orthodoxae, 1(1), 31–41. https://doi.org/10.31648/fso.3017

Ружица Левушкина 
Зоран Станчевич