Opublikowane: 2018-09-261

Świadomość ekologiczna i jej stan w świetle badań społecznych w Polsce

Janusz Krzysztof Gąsecki

Abstrakt

Przyczyny degradacji środowiska przyrodniczego tkwią często w świadomości ludzi i ich postawach, w braku poczucia odpowiedzialności za jego stan.

Pojęcie świadomości ekologicznej nie zostało jeszcze w pełni usystematyzowane. Jego treść jest formułowana przez przedstawicieli wielu dziedzin nauki. Przedmiotem artykułu jest więc próba systematyzacji pojęcia świadomości ekologicznej, ukazania jej w ujęciu kompleksowym oraz odniesienie do rzeczywistości empirycznej – badanej przez różne nauki humanistyczne. W rozważaniach przedstawiono zarówno teoretyczny aspekt pojmowania świadomości ekologicznej, jak i wyniki badań socjologicznych zmierzających do zdiagnozowania jej stanu w Polsce. Istotną część przedstawionych analiz stanowią wyniki badań własnych, przeprowadzonych wśród młodzieży studenckiej uczelni rolniczych.

Słowa kluczowe:

świadomość, ekologia, wiedza, wyobraźnia, wrażliwość, sumienie ekologiczne, środowisko przyrodnicze

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Gąsecki, J. K. (2018). Świadomość ekologiczna i jej stan w świetle badań społecznych w Polsce. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (3), 187–204. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip/article/view/1034

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.