O idei ekologicznej solidaryzacji. Co łączy prawa zwierząt z prawami istot ludzkich?

Dorota Probucka

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny
https://orcid.org/0000-0003-4617-9934


Abstrakt

Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej z nich omawiam ideę ekologicznej solidaryzacji, którą interpretuję w szerokim znaczeniu jako empatyczną identyfikację wynikającą z poczucia przynależności do szerszej wspólnoty istot cierpiących  - identyfikację  wykraczającą poza przynależność gatunkową. W drugiej części artykułu odpowiadam na pytanie – co łączy dwie idee: praw zwierząt i praw istot ludzkich, kładąc szczególny akcent na rozwój koncepcji moralnych uprawień w kulturze europejskiej.


Słowa kluczowe:

etyka, moralność, wspólnota, solidaryzacja, ekologiczna solidaryzacja, prawa zwierząt, prawa człowieka

Brown D. (1991), Human Universals, Philadelphia University Press, Philadelphia.

Cohen C., Regan T. (eds.) (2001), The Animal Rights Debate, Rowman &Littlefield, Landam.

Dombrowski D. (1997), Babies and Beasts. The Argument from Marginal Cases, University of Illinois Press, Urbana.

Dworkin R. (1984), Rights as Trumps, [in:] Theories of Rights, J. Waldron (ed.), Oxford University Press, London.

Feinberg J. (1972), Social Philosophy, Englewood Cliffs, Prentice Hall, doi: 10.2307/2183986. Frankena W. (1982), Beneficence in an Ethics of Virtue, [in:] Beneficence and Health Care, E.E. Shelp (ed.) Dordrecht University Press, Dordrecht.

Nozick R. (1972), Anarchy, State and Utopia, Basic Books, New York.

Regan T. (1982), All That Dwell Therein: Animal Rights and Environmental Crisis, The University of California Press, Los Angeles.

Regan T. (2001), Defending Animal Rights, University of Illinois Press, Urbana-Chicago.

Regan T., The Case For Animal Rights, Temple University Press, Philadelphia.

Shue H. (1980), Basic Rights, Princeton University Press, Princeton, doi: 10.1086/292535.

Vasak K. (1977), A 30 year Struggle. The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights. The UNESCO – Courier, 12.

Vlastos G. (1984), Justice and Equality, [in:] Theories of Rights, J. Waldron (ed.), Oxford University Press, London.

Opublikowane
2018-12-20

Cited By /
Share

Probucka, D. (2018). O idei ekologicznej solidaryzacji. Co łączy prawa zwierząt z prawami istot ludzkich?. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 39–47. https://doi.org/10.31648/hip.2596

Dorota Probucka 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny
https://orcid.org/0000-0003-4617-9934Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Dorota Probucka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania