„Tata zaangażowany” – współczesny model ojcostwa na podstawie wybranych blogów parentingowych

Patrycja Bilińska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humansityczny
https://orcid.org/0000-0001-5474-5284


Abstrakt

Zmiany w zakresie funkcjonowania polskiej rodziny spowodowały wyłonienie się nowego modelu ojca. Świadectwem zmian społeczno-kulturowych są blogi parentingowe. Analiza treści (pisanych przez mężczyzn) wybranych polskich blogów stała się podstawą dokonania opisu modelu, określonego przeze mnie jako "tata zaangażowany”. Tata zaangażowany  dba o jakość partnerskiej relacji z żoną i dziećmi, rozumie ich jednostkowe potrzeby, jest czuły i pełny empatii. Ideał zakłada nie tylko szczęście rodzinne, lecz także satysfakcję z życia zawodowego oraz realizacji osobniczych ambicji i dążeń, w tym coraz częściej budzącego zazdrość wyglądu. Dokonany opis modelu ojca stał się podstawą refleksji na temat kondycji współczesnej rodziny: kryzys, upadek, a może… uzdrowienie?


Słowa kluczowe:

rodzina, tata zaangażowany, ojcostwo, blogi parentingowe

Bilińska P. (2018), Ile jest kobiety w matce? – analiza wybranych blogów parentingowych, [w:] Kobiecość na przestrzeni wieków, E. Starzyńska-Kościuszko, W. Markowski (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, t. II, Olsztyn: 39-58.

Gordon T. (1991), Wychowanie bez porażek, przeł. A. Makowska, E. Sujak, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? (2014), TNS, URL = http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2014/07/K.047_Ile-czasu-rodzice-poswiecaja-swoim-dzieciom_O05a-14.pdf [dostęp z dnia 22.06.2018].

Juul J. (2012), Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej?, przeł. B. Hellmann, B. Baczyńska, Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna

Kopocz K. (2012), Wicematka, URL= http://www.kobieta.pl/artykul/wicematka [dostęp z dnia 22.06.2018].

Kruczyński W. (2004), Patriarchat jako źródło przemocy, „Niebieska linia” nr 1, URL= http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/767-patriarchat-jako-zrodlo-przemocy.html [dostęp z dnia 22.06.2018].

Marczak Ł. (2015), Kondycja współczesnej rodziny jako nagląca kwestia społeczna, „Studia Teologiczno-Historyczne” 35: 433-446.

Mądrzy rodzice, 50 największych polskich blogów rodzicielskich – ranking, URL= http://madrzy-rodzice.pl/2017/10/50-najwiekszych-polskich-blogow-rodzicielskich-ranking/ [dostęp z dnia 22.06.2018].

Mitrega A. (2014), Od rodziny posttradycyjnej do postmodernistycznej – współczesne modele relacji rodzinnych, , dostęp otwarty na zasadach creative commons przez Repozytorium Centrum Otwartej Nauki, identyfikator: 2082-9019, URL= https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4045 [dostęp z dnia 22.06.2018].

Ostafińska-Molik, B., Wysocka E. (2016), Rodzina w doświadczeniach młodzieży gimnazjalnej w kontekście przemian rodziny współczesnej – refleksja teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje, „Przegląd Pedagogiczny” 1: 55-76.

Piotrowska M. (2015), Jak wychować dziecko w dzisiejszym świecie? URL= https://mojapsychologia.pl/artykuly/4,dzieci_wychowanie/278,jak_wychowac_dziecko_w_dzisiejszym_swiecie.html [dostęp z dnia 22.06.2018].

Pudelek (2016), Ciacho Tygodnia: Bloger „Modny Tata", URL= https://www.pudelek.pl/artykul/93058/ciacho_tygodnia_bloger_modny_tata_zdjecia_s/foto_1#s1 [dostęp z dnia 22.06.2018].

Wojciechowski M., Po co tata, URL= https://www.salon24.pl/u/wojciechowski/465325,po-co-tata [dostęp z dnia 22.06.2018].

Zestawienie blogów poddanych analizie:

Blog Ojciec (www.blogojciec.pl)

Conatotata (www.conatotata.pl)

Dzień ojca (www.dzienojca.org)

Fathersday (www.fathersday.pl)

Mądrzy rodzice (www.madrzy-rodzice.pl)

Młody tata (www.zbygniew.pl)

Modny tata (www.modnytata.pl)

Oczekując (www.oczekujac.pl)

Ojciec roku (www.ojciecroku.pl)

Podziarany tata (podziaranytata.blogspot.com)

Rodzina w praktyce (www.rodzinawpraktyce.p)

Super tata (supertata.tv)

Superstyler (wpisy Taty Nowej Ery) (www.superstyler.pl)

Szkice rodzinne (szkicerodzinne.pl)

Tata i dziecko (tataidziecko.pl)

Tata luka (www.tataluka.pl)

Tata Potwora (www.tatapotwora.pl)

Tata stomatolog (www.tatastomatolog.pl)

Tata w pracy (www.tatawpracy.pl)

Tatablog (tatablog.pl)

Tatanamedal (www.tatanamedal.pl)

Tatą być (www.tatabyc.pl)

Tato-terapia (https://www.facebook.com/Tato-Terapia-232255010515463/)

Totentato (www.totentato.blogspot.com)
Pobierz


Opublikowane
2019-01-18

Cited By /
Share

Bilińska, P. (2019). „Tata zaangażowany” – współczesny model ojcostwa na podstawie wybranych blogów parentingowych. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 139–153. https://doi.org/10.31648/hip.2601

Patrycja Bilińska 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humansityczny
https://orcid.org/0000-0001-5474-5284Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Patrycja Bilińska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania