Apostolski Kościół Ormiański i duchowe wartości dwóch pokoleń współczesnego społeczeństwa Armenii

Gohar Sergeyi Mkoyan

Ormiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Chaczatura Abowiana, Wydział Socjologii I Pracy Socjalnej
https://orcid.org/0000-0002-9165-7782


Abstrakt

 

Artykuł omawia poziom zachowania przekonań religijnych w nowoczesnym społeczeństwie armeńskim. Istotą tego tematu jest fakt, że dzisiaj Apostolski Kościół Ormiański prowadzi ukierunkowane działania mające na celu odbudowę swojej pozycji po czasach sowieckich. Ormianom udało się utrzymać swoją wiarę w domu lub na poziomie kultury codziennej, ale zostało to przeprowadzone bez pośrednictwa Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Celem zaprezentowanych badań było zbadanie roli i znaczenia Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w kształtowaniu wartości moralnych i duchowych w społeczeństwie na przykładzie dwóch pokoleń – dzisiejszej młodzieży (18-30 lat) i starszego pokolenia (56-66 lat). Wybór tych dwóch generacji podyktowany był chęcią dostrzeżenia ciągłości postaw religijnych. Na podstawie wyników badań socjologicznych (przeprowadzonych w latach 2013, 2014) stwierdzono, że większość respondentów (szczególnie wśród starszego pokolenia) nie wykazała otwartości religijnej, co znalazło odzwierciedlenie w ich stosunku do uczęszczania do kościoła. Prowadzona w ostatnich latach aktywna działalność Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego – w szczególności, przemówienia kapłanów w telewizji, radiu, przy różnych okazjach – doprowadziła do tego, że wielu Ormian uczestniczy w nabożeństwach co najmniej raz w miesiącu. Znalazło to odzwierciedlenie w ankiecie z 2016-2018. Zgodnie z wynikami badań socjologicznych okazało się, że rząd Armenii – z pomocą Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego i rodzin – realizuje politykę społeczną, w której troszczy się o wszystkie grupy społeczne funkcjonujące w społeczeństwie i tworzy warunki, które umożliwiają społeczeństwu ormiańskiemu życie i pracę w ojczystym kraju, rozwijanie kultury i rodzinnej atmosfery, a także powstrzymanie naporu obcych wartości.


Słowa kluczowe:

Apostolski Kościół Ormiański, wiara, chrześcijaństwo, generacja, wartości

Antonov V.I. (2000), Problems of Theoretical Sociology, [in:] Language in the Mirror of Ethnosociology and Culturology, A.O. Boronoeva (ed.), St. Petersburg University, St. Petersburg: 261-272.

Apresyan R.G., Huseynov A.A. (1998), Ethics: a Textbook, Gardariki, Moscow.

Berman J.H. (2008), Faith and Law: the Reconciliation of Law and Religion. Library of the Moscow School of Political Studies, Moscow School of Political Studies (MSPS), Moscow.

"Etchmiadzin. Periodical Church Scientific Journal" 1997, 7-12.

Fraser J. (1922), Investigation of Magic and Religion, The Golden Bough, London.

Lisovsky V.T. (2008), Sociology of Youth. St. Petersburg University, St. Petersburg.

Malinowski B. (1998), Magic, Religion and Science, Refl-beech, Moscow.

Mirzakhanyan R. (2009), Cultural Life of Soviet Armenia 1956-1990, Gitutyun, NAS RA, Yerevan.

Rousseau J..J. (1998), On a Social Contract or the Principles of Political Law. Social-econom. Publishing House, USSR Academy of Sciences, Institute of Philosophy. Moscow.

Sorokin P. (1992), Man. Civilization. Society, trans. A.Yu. Sogomonov, Politizdat, Moscow.

Zabiyako A.P., KrasnikovaA. N., Elbakyan E.S. (eds.) (2008),The Encyclopedia of Religions, Akademichesky proyekt, Moscow.

Opublikowane
2018-12-20

Cited By /
Share

Mkoyan, G. S. (2018). Apostolski Kościół Ormiański i duchowe wartości dwóch pokoleń współczesnego społeczeństwa Armenii. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 335–345. https://doi.org/10.31648/hip.2623

Gohar Sergeyi Mkoyan 
Ormiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Chaczatura Abowiana, Wydział Socjologii I Pracy Socjalnej
https://orcid.org/0000-0002-9165-7782Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Gohar Sergeyi Mkoyan

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania