Antropocen – potrzeba refleksji filozoficznej, ale także archeologicznej

Dawid Kobiałka

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
https://orcid.org/0000-0003-3806-4408Słowa kluczowe:

Ewa Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu

Bińczyk E. (2015), Inżynieria klimatu a inżynieria człowieka. Dyskursy na temat środowiska w epoce antropocenu, „Ethos” 111 (3): 153-175.

Bińczyk E. (2017), Dyskursy antropocenu a marazm środowiskowy początków XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie” 112: 47-59.

Bińczyk E. (2018), Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Borowski M., Sugier M. (2016), Postscriptum. Spory o antropocen, [w:] Sztuczne natury. Performance technonauki i sztuki, M. Borowski, M. Sugiera (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków: 479-496.

Ciepiela D. (2018), Polska energetyka wiatrowa niemieckim złomowiskiem?, URL= http://energetyka.wnp.pl/polska-energetyka-wiatrowa-niemieckim-zlomowiskiem,322659_1_0_.html [dostęp z dnia 20.09.2018].

Crutzen P.J., Stoermer E.F. (2000), The „Anthropocene”, "Global Change Newsletter" 41: 17-18.

Domańska E. (2017), Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Edgeworth M. (2014), The Relationship Between Archaeological Stratigraphy and Artificial Ground and its Significance to the Anthropocene, [in:] A Stratigraphical Basis for the Anthropocene, C.N. Waters, J. Zalasiewicz, M. Williams, M.A. Ellis, A.M. Snelling (eds.), Geological Society, London: 91-108.

Edgeworth M., Benjamin J., Clarke B., Corssland Z., Domańska E., Gorman A.C., Graves-Brown P., Harris E.C., Hudson J.M., Kelly J.M., Paz J.V., Salerno M.A., Witmore C., Zarankin A. (2014), Archaeology of the Anthropocene, "Journal of Contemporary Archaeology" 1(1): 73-132.

Edgeworth M, Richter D.B., Waters C., Haff P., Neal C., Price S.J. (2015), Diachronous Beginnings of the Anthropocene: the Lower Bounding Surface of Anthropogenic Deposits, "The Anthropocene Review" 2(1): 1-26.

Latour B. (2014), Anthropology at the Time of the Anthropocene – A Personal View of What is to be Studied, URL= www.bruno-latour.fr/sites/default/files/139-AAA-Washington.pdf [accessed 20.09.2018].

Pétursdóttir Þ. (2017),Climate Change: Archaeology and Anthropocene, "Archaeological Dialogues" 24(2): 175-205.

Pétursdóttir Þ., Olsen B. (2018), Theory Adrift: the Matter of Archaeological Theorizing, "Journal of Social Archaeology" 18(1): 97-117.
Pobierz


Opublikowane
2018-12-21

Cited By /
Share

Kobiałka, D. (2018). Antropocen – potrzeba refleksji filozoficznej, ale także archeologicznej. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 599–608. https://doi.org/10.31648/hip.2641

Dawid Kobiałka 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
https://orcid.org/0000-0003-3806-4408Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Dawid Kobiałka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania