Opublikowane: 2018-09-031

Od Traktatu o miłości do Boga do O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i narodów

Armando Savignano
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.31648/hip.485

Abstrakt

Artykuł dotyczy filozofii religii hiszpańskiego myśliciela Miguela de Unamuno, ze szczególnym uwzględnieniem tez wyłożonych przez niego w dwóch pracach: O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów oraz Tratado del amor de Dios. Autor zauważa, że Unamuno proponuje w nich odmienne drogi prowadzące do rozstrzygnięcia problemu duchowej dezorientacji. Podczas gdy w pierwszym dziele rozważa możliwość dotarcia do Boga drogą poznania, w drugim (nieopublikowanym za jego życia), uznając tradycyjne dowody na istnienie Boga za niewystarczające nawet w świetle rozumu, za pewniejsze medium prowadzące do unii z Nim uznaje miłość. Rozważane poglądy autor zesatwia z filozoficzno-religijną myślą epoki (m.in. A.J. Balfour, W. Dilthey, C.G.A. von Harnack, W. James, S. Kierkegaard, A. Sabatier, A. Schopenhauer, G. Simmel i E. Troeltsch).

Słowa kluczowe:

M. de Unamuno, filozofia hiszpańska, filozofia religii, etyka, teologia

Zasady cytowania

Savignano, A. (2018). Od Traktatu o miłości do Boga do O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i narodów. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (20), 95–111. https://doi.org/10.31648/hip.485

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.