Opublikowane: 2018-09-031

Epigenetyka : w kierunku nowej polityki zdrowotnej?

Caroline Guibet Lafaye
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.31648/hip.499

Abstrakt

Niektórzy badacze zainteresowani zagadnieniami profilaktyki chcieliby propagować politykę zdrowotną o oparciu o najnowsze odkrycia z dziedziny epigenetyki. W niniejszej pracy rozważymy znaczenie bezpośredniego stosowania epigenetyki w zakresie polityki zdrowia publicznego. Następnie przeprowadzimy analizę możliwości jej zastosowania, biorąc pod uwagę argumentację wynikającą z ostrożności. Na zakończenie zbadamy to zagadnienie z perspektywy ochrony ludności. Zwrócimy również uwagę na proaktywne tendencje w epigenetyce. Wykażemy, że wyniki badań epigenetycznych podnoszą głównie kwestię odpowiedzialności politycznej, a mniej kwestię odpowiedzialności indywidualnej, przy czym ta pierwsza w mniejszym stopniu angażowała programy ukierunkowane na konkretne grupy społeczne wchodzące w skład społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem nierównego podziału obciążeń socjalnych.

Słowa kluczowe:

epigenetyka, polityka zdrowotna, profilaktyka, odpowiedzialność społeczna, kontrola społeczna

Zasady cytowania

Lafaye, C. G. (2018). Epigenetyka : w kierunku nowej polityki zdrowotnej?. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (20), 307–333. https://doi.org/10.31648/hip.499

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.