Sprawiedliwość globalna jako przykład dobrego rządzenia - podejście krytyczne

Luc Foisneau

French national centre for scientific research, Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron


Abstrakt

The problem dealt with in this paper is twofold: 1. Although the partisans of good governance presuppose – without proving it – that good governance and democracy sit weel together, a historical perspective, however limited, allows us to show that this presupposition is dubious. 2. The claim to pursue „global justice” as an alternative to neo-liberalism. Although they pretend to the contrary, the kind of political legitimacy put forward, by global justice movements is not fundamentaly different from the kind of legitimacy put forward by neo-liberal governance theories. When applied to international institutions „Global justice” can therefore be considered as a from, however critical, of democratic governance.


Słowa kluczowe:

V, demokracja, neoliberalizm, sprawiedliwość globalna

(http://healthimpactfund.com/)

Foucault M., Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France. 1978–1979, Gallimard/Seuil, Paris 2004

Kazancigil A., Governance and Science: Market-Like Modes of Managing Society and Producing Knowledge, “International Social Science Journal” 1998, vol. 50, no. 155

Becker G., Competition and Democracy, (in:) idem, The Economic Approach to Human Behavior, The University of Chicago Press, Chicago – London 1976

Hewitt de Alcántara C., Uses and Abuses of the Concept of Governance, “International Social Science Journal” 1998, vol. 50, no.155

IBRD, Governance: The World Bank’s Experience, Washington, November 1994

OECD/DAC, Evaluation of Programmes Promoting Participatory Development and Good Governance, Paris 1996

UNDP, Governance for Sustainable Human Development, Management Development and Governance Division, 1996

UNESCO, Governance and UNESCO: An Operational Approach from the Social Sciences Sector, 1997

Pogge Th., Realizing Rawls, Cornell University Press, Ithaca 1989; Beitz 1999

Monbiot G., The Age of Consent. A Manifesto for a New World Order, Harper Perennial, London 2004
Pobierz


Opublikowane
2018-09-06

Cited By /
Share

Foisneau, L. (2018). Sprawiedliwość globalna jako przykład dobrego rządzenia - podejście krytyczne. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 95–106. https://doi.org/10.31648/hip.538

Luc Foisneau 
French national centre for scientific research, Centre d’études sociologiques et politiques Raymond AronLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Luc Foisneau

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania