Pascal, albo rozpacz i nieskończoność u progu nowoczesności

Artur Lewandowski

Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

Autor artykułu omawia kluczowe wątki myśli Pascala (takie problemy jak radykalny sceptycyzm ujawniający się jako egzystencjalna rozpacz, metafizyczny lęk i samotność, przypadkowość i skończoność egzystencji, nuda i wyobraźnia, Bóg ukryty) poprzez podanie ich kontekstualizacji. W opisywaną przez Pascala optyce religijno-metafizycznej kondycję ludzką wdzierają się co rusz impulsy świadczące o zależności jego myśli od rodzącego się świata nowoczesnego. Autor skoncentrował się na tych zagadnieniach, by ukazać Pascala jako jednego z pierwszych myślicieli, u których wykształca się nowoczesne rozumienie ludzkiej subiektywności.


Słowa kluczowe:

sceptycyzm, rozpacz, skończoność i przypadkowość egzystencji, metafizyczny lęk, wyobcowanie


Lubańska S, Pascal i Kierkegaard - filozofowie rozpaczy i wiary, Universitas, Kraków 2001

Kołakowski L, Bóg nam nic nie jest dłużny. Kilka uwag o religii Pascala i o duchu jansenizmu, przeł. I. Kania, Znak, Kraków 1994

Béguin A., Pascala portret własny, przeł. A. Borkowska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1963

Pascal B., Myśli, przeł. T. Żeleński-Boy, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989

Pascal B. Rozprawy i listy, przeł. T. Żeleński-Boy, M. Tazbir, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1962

Pascal B., Prowincjałki, przeł. T. Boy-Żeleński, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003

Brun J., Pascal, przeł. A. Chodorowska-Kłosińska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000,

Descartes R., Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. M. i K. Ajdukiewiczowie w: Descartes R., Medytacje o pierwszej filozofii. Zarzuty uczonych mężów i dopowiedzi autora. Rozmowa z Burmanem, Antyk, Kęty 2001

Płużański T., Pascal, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974,

Siemianowski A., Prawdy serca, czyli prawdy niedyskursywnego rozumu, (w:) Siemianowski A. (red.), Odczytywanie myśli Pascala, Fundacja Humaniora, Poznañ 1997

Kołakowski L., Filozoficzna rola reformacji, (w:) Kołakowski L., Pochwała niekonsekwencji, t. I, Warszawa 1989
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Lewandowski, A. (2018). Pascal, albo rozpacz i nieskończoność u progu nowoczesności. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 185–198. https://doi.org/10.31648/hip.576

Artur Lewandowski 
Uniwersytet ŁódzkiLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Artur Lewandowski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania