Dawid Hume i problem legitymizacji władzy

Krzysztof Wawrzonkowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
http://orcid.org/0000-0001-7857-5769Słowa kluczowe:

filozofia polityki, legitymizacja władzy, Hobbes, Locke, Hume

Antoszewski A., Herbut R.(red.), Leksykon politologii, Atla 2, Wrocław 2003

Hobbes Th., Lewiatan, przeł. Cz. Znamierowski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005

Kuniński M., Problem stanu natury i stanu politycznego w teorii umowy społecznej Thomasa Hobbesa, (w:) Z. Rau Z., Chmieliński M.(red.), Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2010

Ziemiński I., Śmierć jako źródło i przedmiot prawa. Stanowisko Thomasa Hobbesa, „Studia z Historii Filozofii” 2012, nr 2

Rawls J., Wykłady z historii filozofii polityki, tłum. S. Szymański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010

Locke J., Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, PWN, Warszawa 1992

Filmer R., Patriarcha, or the Natural Power of Kings, Lightning Source Incorporated 2008

Hume D., O biernym posłuszeństwie, O partiach w ogólności, „Principia” 2002, nr XXXII i XXXIII

Hume D., O niezależności parlamentu. Principia” 2002, nr XXXII i XXXIII

D. Hume, O umowie założycielskiej, tłum. M. Filipczuk, „Principia” 2002, nr XXXIII

Steward J. B., The Moral and Political Philosophy of David Hume, New York - London 1963

Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, tłum C. Znamierowski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005

Hume D., O początkach rządu, (w:) Hume D., Wybór esejów

Pyka M., O uczuciach, wartościach i sympatii. David Hume, Max Scheler, Kraków 1999

Grzeliński A., Kategorie „podmiotu” i „przedmiotu” w Davida Hume’a nauce o naturze ludzkiej, Toruń 2005
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Wawrzonkowski, K. (2018). Dawid Hume i problem legitymizacji władzy. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 199–220. https://doi.org/10.31648/hip.577

Krzysztof Wawrzonkowski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
http://orcid.org/0000-0001-7857-5769Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Krzysztof Wawrzonkowski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania