Aktualizacja artystyczna archetypu Animy i Animusa w pantomimie Henryka Tomaszewskiego „Menażeria cesarzowej Filissy"

Patrycja Samson-Ładno

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Henryk Tomaszewski, twórca Wrocławskiego Teatru Pantomimy, w swoich utworach odwoływał się do archetypów. We wszystkich jego przedstawieniach pojawiają się charakterystyczne dla mitu genotypy: epifanie bogów, bohater-bóg, święta przestrzeń i czas, przeznaczenie. Archetypalne treści i ich symbolizacje odnaleźć można w większości jego choreodramów. Duże znaczenie miało dla niego myślenie obrazowo-mityczne, w którym interpretował mity, dając ich nowy, artystyczny obraz. Mistrz z Wrocławia na przykładzie cesarzowej Filissy aktualizuje archetyp Animusa, wykorzystując różne środki


Słowa kluczowe:

pantomima, Wrocławski Teatr Pantomimy, Henryk Tomaszewski, archetyp, artystyczna aktualizacja archetypów

H. Tomaszewski w rozmowie z L. Jabłonkówną, „Teatr” 1.15 stycznia 1973

É. Decroux, O sztuce mimu, przeł. J. Litwiniuk, Warszawa 1967

B. Martin, Marcel Marceau master of mime, New York 1978;

H. Pawlikowski-Cholewa, Marcel Marceau, Hamburg 1955

E. Wisten, Marcel Marceau, Berlin 1966

J.L. Barrault, The moving body, London 2000

D. Pickering, Encyclopaedia of Pantomimie, London 1993; K. Smużniak, Pantomima XX wieku. Tendencje i kierunki, Zielona Góra 2002

J. Hera, Z dziejów pantomimy, czyli pałac zaczarowany, Warszawa 1975

E. Markowa, Marcel Marceau, Leningrad 1975

E.A. Wilson, The story of Pantomime, London 1974

J. Broadbent, A history of pantomime, New Jork 1965

M. Felner, Apostles of silence: the modern French mimes, San Franciso 1984

H. Tomaszewski w rozmowie z J. Kelerą, „Odra” 1976, nr 6

H. Tomaszewski w rozmowie ze Z. Otołegą, „Gazeta Krakowska” nr 118 z 20 maja 1983.

H. Tomaszewski w rozmowie z J. Oploskim, „Rzeczpospolita” z 6 listopada 1996

H. Tomaszewski w rozmowie z J. Kowalczykiem, „Rzeczpospolita” z 8 czerwca 1992

C.G. Jung, Archetypy i symbole, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1993

J. Jacobi, Psychologia C.G. Junga, przeł. S. Łypacewicz

Z. Rosińska, Jung, Warszawa 1982

W. Dudek, Psychologia integralna Junga, Warszawa 2006

Rozprawa doktorska: Pantomima Henryka Tomaszewskiego jako artystyczna realizacja archetypu apollińsko-dionizyjskiego. Analiza zapisu wybranych realizacji scenicznych, Warszawa 2010
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Samson-Ładno, P. (2018). Aktualizacja artystyczna archetypu Animy i Animusa w pantomimie Henryka Tomaszewskiego „Menażeria cesarzowej Filissy". Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 399–411. https://doi.org/10.31648/hip.591

Patrycja Samson-Ładno 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Patrycja Samson-Ładno

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania