O roli i statusie historii w XIX wieku

Johann Gustav Droysen, Zarys historyki, przeł. M. Bonecki, J. Duraj, Oficyna Wydawnicza „Epigram”, Bydgoszcz 2012, ss. 159.

Agata Piórkowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieSłowa kluczowe:

Johann Gustav Droysen, Zarys historyki

Johann Gustav Droysen, Zarys historyki, przeł. M. Bonecki, J. Duraj, Oficyna Wydawnicza „Epigram”, Bydgoszcz 2012, ss. 159.

Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, wybór, przekład i opracowanie J. Ka- łążny, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003

J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008

J. Topolski, Od Achillesa do Beatrice de Planissolles. Zarys historii historiografii, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 1998

A.F. Grabski, Dzieje historiografii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006

H. G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Inter Esse, Kraków 1993

H. Schnadelbach, Filozofia w Niemczech 1831-1933, przeł. K. Krzemieniowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992

J. Rusen, Begriffene Ge schichte. Genesis und Begrundung der Geschichtstheorie J.G. Droysen, Padeborn 1969

G.G. Iggers, The German Conception of History. The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present, Wesleyan University Press, Middletown Connecticut 1968

G.G. Iggers, Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, przeł. A. Gadzała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

H. White, The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representation, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1987

D.R. Kelly, Granice historii. Badanie Przeszłości w XX wieku, przeł. B. Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Losy historii. Badanie przeszłości. Od Herdera do Huizingi, przeł. J. Dobrowolski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

R. Southard, Droysen and the Prussian School of History, The University Press of Kentucky 1995

T. Abel, Operacja zwana Verstehen, (w:) Język - świat - rozumienie. Szkice (nie tylko) hermeneutyczne, red. A. Przyłębski, Wydawnictwo EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek, Włocławek 2007
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Piórkowska, A. (2018). O roli i statusie historii w XIX wieku: Johann Gustav Droysen, Zarys historyki, przeł. M. Bonecki, J. Duraj, Oficyna Wydawnicza „Epigram”, Bydgoszcz 2012, ss. 159. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 444–448. https://doi.org/10.31648/hip.598

Agata Piórkowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Agata Piórkowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania