Do listopada 2021 przyjmujemy teksty do rocznika 18(2022), który opublikujemy jesienią 2022 roku.
 
Media – Kultura – Komunikacja Społeczna [Media - Culture - Social Communication] to interdyscyplinarne czasopismo naukowe wydawane od 2005 roku, obecne na liście ministerialnej (20 pkt.) z przypisanymi sześcioma dyscyplinami, którymi są:
- nauki o komunikacji społecznej i mediach,
- nauki o kulturze i religii,
- nauki o polityce i administracji,
- nauki socjologiczne,
- pedagogika,
- psychologia.
W czasopiśmie publikujemy – w języku polskim i angielskim – artykuły, recenzje, sprawozdania i komunikaty.

    

ISSN: 1734-3801 (Print) ISSN: 2450-081X (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • ERIH Plus
  • Google Scholar
  • BazHum
  • PBN
  • Index Copernicus
  • Most Wiedzy
  • Arianta

MNISW
20

Pobieranie

Pełny numer