Media – Kultura – Komunikacja Społeczna [Media - Culture - Social Communication] to interdyscyplinarny rocznik naukowy wydawany od 2005 roku, obecny na liście ministerialnej (40 pkt.) z przypisanymi sześcioma dyscyplinami, którymi są:
- nauki o komunikacji społecznej i mediach,
- nauki o kulturze i religii,
- nauki o polityce i administracji,
- nauki socjologiczne,
- pedagogika,
- psychologia.
W roczniku publikujemy – w języku polskim i angielskim – artykuły, recenzje, sprawozdania i komunikaty.
 

    

ISSN: 1734-3801 (Print) ISSN: 2450-081X (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • ERIH Plus/Dimensions
  • Google Scholar
  • PBN
  • Index Copernicus (ICI Journals Master List)
  • Arianta
  • Most Wiedzy

MNISW
40

Index Copernicus
61,51

Pobieranie

Pełny numer