Media – Kultura – Komunikacja Społeczna to czasopismo naukowe adresowane do tych odbiorców, których zainteresowania naukowo-badawcze oraz reprezentowane dziedziny oscylują wokół płaszczyzny jaką są media: medioznawców, specjalistów zajmujących się procesami komunikowania, kulturoznawców, filmoznawców, socjologów, filologów, filozofów, politologów, prawników (więcej)

  • Częstotliwość wydań : 4/rok
  •  
  • ISSN: 1734-3801 (Print)
  •  
  • DOI: 10.31648.
  •  
 
 


MNISW
8


  • BazHum
  • CEJSH
  • Index Copernicus