Media – Kultura – Komunikacja Społeczna [Media - Culture - Social Communication] to interdyscyplinarny rocznik naukowy wydawany od 2005 roku, obecny na liście ministerialnej (40 pkt.) z przypisanymi siedmioma dyscyplinami (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, nauki o polityce i administracji, nauki o rodzinie, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia).
W roczniku ukazują się – w języku polskim i angielskim – artykuły, recenzje, sprawozdania i komunikaty.
 
Od Autorów nie są pobierane żadne opłaty.
 
W 2022 roku czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach ministerialnego programu „Rozwój czasopism naukowych” (RCN/SP/0214/2021/1).
 

    

ISSN: 1734-3801 (Print) ISSN: 2450-081X (Online)

licencja          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • ERIH Plus
  • Dimensions
  • Google Scholar
  • Polska Bibliografia Naukowa
  • IC Journals Master List

MNISW
40 (2021)

Pobieranie

Pełny numer