Zespół redakcyjnyREDAKCJA

Mariola Marczak (redaktor naczelny)

Miłosz Babecki (redaktor)

Urszula Doliwa (redaktor)

Marta Więckiewicz-Archacka (sekretarz redakcji, redaktor)

Mark Jensen (redaktor językowy tekstów polskojęzycznych)

Ian Transue dla Lingua Lab (redaktor językowy tekstów angielskojęzycznych)

RADA NAUKOWA

Zbigniew Anculewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Irena B. Czajkowska (Uniwersytet Opolski), Bernadetta Darska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Andrzej C. Leszczyński (Uniwersytet Gdański), Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Agata Zawiszewska (Uniwersytet Szczeciński), Dorota Zaworska-Nikoniuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Jurij Władimirowicz Kostjaszow (Bałtycki Federalny Uniwersytet im. E. Kanta), Marek Haltof (Northern Michigan University), Henryka Ilgiewicz (Instytut Badań Kultury Litwy), Maria Hołubowicz (Université Stendhal – Grenoble)