Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna – prof. dr hab. Marzena Świgoń
Sekretarz redakcji, redaktor – dr Marta Więckiewicz-Archacka

Redaktorzy:
dr Miłosz Babecki
dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM
dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM


Redaktorzy językowi:
mgr Aneta Maciejewska, Wydaw. UWM (język polski)
mgr Małgorzata Kubacka (język polski)
Lingua Lab (język angielski) 

 

 

Rada Naukowa:
Prof. Tomas Axelson, Dalarna University, Sweden
Prof. Zbigniew Anculewicz, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Prof. Željka Bagarić, University North, Koprivnica, Croatia
Prof. Bernadetta Darska, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Prof. Marek Haltof, Northern Michigan University, Marquette, USA
Prof. Maria Hołubowicz, Grenoble Alpes University, France
Prof. Henryka Ilgiewicz, Lithuanian Culture Research Institute, Vilnius, Lithuania
Prof. Ákos Kovács, Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary
Prof. Mariola Marczak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Prof. David Nicholas, CIBER Research Ltd., UK; University of Tennessee, USA
Prof. Judith Purkarthofer, University of Duisburg-Essen, Germany
Prof. Gabriella  Racsok, Sárospatak Reformed Theological Academy, Sárospatak, Hungary
Prof. Małgorzata Radkiewicz, Jagiellonian University, Poland
Prof. Tatyana Shevyakova, Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages, Almaty, Republic of Kazakhstan
Prof. Luanne Sinnamon, University of British Columbia, Vancouver, Canada
Prof. Asif Ali Syed, Aligarh Muslim University, Aligarh, India
Prof. Gabriella Velics, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
Prof. Karsten Weber, Technical University of Applied Sciences, Regensburg, Germany
Prof. Dorota Zaworska-Nikoniuk, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland