O czasopiśmie

Zakres

Media – Kultura – Komunikacja Społeczna [Media - Culture - Social Communication] to interdyscyplinarny rocznik naukowy wydawany od 2005 roku. Znajduje się na liście ministerialnej (40 pkt.) i ma przypisanych sześć dyscyplin:

  • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
  • nauki o kulturze i religii,
  • nauki o polityce i administracji,
  • nauki socjologiczne,
  • pedagogika,
  • psychologia.

W roczniku ukazują się – w języku polskim i angielskim – artykuły, recenzje, sprawozdania i komunikaty.

Od Autorów nie są pobierane żadne opłaty.

FB https://www.facebook.com/inib.uwm

Historia 

Czasopismo wydawane było - od początku swojego istnienia - przez praconików Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, najpierw jako rocznik (2005-2013), potem kwartalnik (2014-2020), a od roku 2021 ponownie jako rocznik.

Inicjatorką jego powstania i pierwszym sekretarzem Redakcji była dr hab. Bernadetta Darska, prof. UWM. Funkcję tę pełnili także dr Miłosz Babecki, dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM i dr Marta Więckiewicz-Archacka.

Redaktorami naczelnymi byli dyrektorzy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, czyli prof. dr hab. Andrzej Staniszewski – do roku 2018, a następnie dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM. Od 2021 czasopismem opiekuje się prof. dr hab. Marzena Świgoń. 

W 2022 roku czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach ministerialnego programu „Rozwój czasopism naukowych” (RCN/SP/0214/2021/1).

Cel

Media-Kultura-Komunikacja Społeczna [Media - Culture - Social Communication] pełni rolę interdyscyplinarnej platformy naukowej i zaprasza do współpracy badaczy mediów, informacji, komunikacji i kultury.

Otwarty dostęp

Redakcja i Wydawca czasopisma kierują się polityką otwartego dostępu. Od Autorów nie są pobierane żadne opłaty.

Teksty publikowane są na platformie czasopism UWM. Ponadto archiwizowane są w czytelni online Wydawnictwa UWM. Numer DOI przydzielany jest poszczególnym artykułom od 2016 roku. Dostęp do nich jest bezpłatny i nie wymaga logowania. 

Licencja: Creative Commons — Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe — CC BY-NC-ND 4.0