Etyka publikacji

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wdrożenia procedury przeciwdziałającej tzw. „ghostwriting” redakcja zwraca się z prośbą o podawanie w nadesłanych tekstach informacji dotyczących tego, jaki jest wkład poszczególnych autorów w powstawanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji).

Jednocześnie przypominamy, że tzw. „ghostwriting” jak również „guest autorship” są przejawami nierzetelności naukowej, a główną odpowiedzialność za tego typu praktyki ponosi autor zgłaszający artykuł. Teksty, w których wykryto stosowanie niedozwolonych praktyk nie będą publikowane. Ponadto wszelkie przypadki nierzetelności naukowej muszą być, zgodnie z zaleceniami ministerialnymi, rejestrowane przez redakcję.

Zwracamy się również z prośbą o podawanie w zgłaszanych artykułach informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
Redakcja dokłada wszelkich starań, aby publikowane w czasopiśmie teksty odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym, jak również były zgodne z zasadami etyki obowiązującymi w nauce.